ČLÁNOK
Štát prevezme záruky za úvery pre ŽSR v objeme 1,5 mld. Sk
22. augusta 2002

Štát prevezme záruky za úvery pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v objeme 1,5 mld. Sk. Tie železniciam poskytuje bankové konzorcium pod vedením Tatra banky, a.s. na zabezpečenie krytia straty železníc z výkonov vo verejnom záujme. O prevzatí záruky na svojom stredajšom rokovaní rozhodla vláda.

Úver od bankového konzorcia vedeného Tatra bankou je stanovený ako dlhodobý splátkový úver s úrokovou sadzbou BRIBOR + 0,4 % p.a. Jeho splatnosť je 10 rokov s odkladom splácania počas troch rokov od podpisu úverovej zmluvy, pričom ŽSR ho začnú čerpať v treťom až štvrtom kvartáli tohto roku. Železnice majú nárok čerpať úver počas polročného obdobia od podpisu úverovej zmluvy.

Vládny kabinet tiež odporučil guvernérovi Národnej banky Slovenska spolupracovať s ministrom dopravy a ministrom financií pri príprave ďalších bankových úverov určených na investičný rozvoj a podporu pokračujúcej reštrukturalizácie a transformácie ŽSR v rokoch 2002 a 2003.

Záruka za úvery ŽSR na krytie strát z výkonov vo verejnom záujme je na základe dohody železníc a štátu kompenzáciou za tohtoročný štátny záväzok voči ŽSR v celkovej výške 2,3 mld. Sk. V tohtoročnom štátnom rozpočte je na krytie tohto záväzku vyčlenených približne 805 mil. Sk, zvyšok predstavujú štátne záruky. V tomto a v nasledujúcich rokoch na krytie starších strát z výkonov vo verejnom záujme ŽSR kalkulujú s využívaním ďalších úverov.

ŽSR tiež v prvej polovici júna prevzali úver od bankových domov J.P. Morgan Securities Ltd a Tatra banka, a.s. v objeme 160 mil. eur s 12-ročnou lehotou splatnosti. Ten bol poskytnutý prostredníctvom fiduciárnej emisie dlhopisov. Prvú časť úveru vo výške 2,3 mld. Sk ŽSR prevzali s fixnou úrokovou sadzbou 8,6 %, jeho druhá časť má pohyblivú úrokovú sadzbu na úrovni 6-mesačného BRIBOR-u plus 0,47 %.

Finančné prostriedky sa majú použiť na prefinancovanie úverov a úrokov splatných v roku 2002, ktoré ŽSR prevzali v rokoch 1994 až 2001 na financovanie straty za výkony vo verejnom záujme. Bankové úvery sú v súčasnosti najväčšou položkou celkovej zadlženosti železníc. Ich stav k 30. aprílu predstavoval 30,7 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS