ČLÁNOK
Štát predal dlhopisy za vyše 270 mil. eur
17. apríla 2014

Štát si požičiava na finančnom trhu 274 mil. eur. Štátna Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity ponúkla vo štvrtok investorom v aukcii dve emisie dlhopisov. Splatné v novembri 2016 s plávajúcim kupónom a so splatnosťou až v januári 2029 s pevnou sadzbou. Záujem o slovenské cenné papiere bol pritom niekoľkonásobne vyšší, najmä v prípade kratšej splatnosti. Celkovo dosiahol v oboch aukciách bezmála 890 mil. eur.

V prvej aukcii dlhopisov splatných koncom roka 2016 štát predal cenné papiere v objeme 122 mil. eur pri priemernej cene 99,9821 %. Viac ako polovica z tejto sumy smerovala zahraničným investorom v objeme 77 mil. eur. Celkový dopyt v tejto aukcii pritom dosiahol až 556,5 mil. eur, z toho v sume 262 mil. eur zo zahraničia. Požadovaná cena predstavovala v priemere 99,7926 %.

Pri predaji dlhších dlhopisov so splatnosťou v januári 2029 vo štvrtkovej aukcii štátu predal cenné papiere za 152 mil. eur, z toho za 63 mil. eur nerezidentom. Priemerný akceptovaný úrok dosiahol 2,9358 % p.a. Celkový dopyt v tejto aukcii bol vyše dvojnásobný na úrovni 331 mil. eur, z toho opäť vyše polovicu v sume 179 mil. eur predstavoval dopyt zo zahraničia. Investori pritom prihlásili svoje ponuky do aukcie s priemernou úrokovou sadzbou 2,9703 % p.a.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS