ČLÁNOK
Štát predal ďalšie dlhopisy za 239,5 mil. eur
22. marca 2010

Štát v pondelok predal v aukcii štátne dlhopisy za 239,5 mil. eur. Z celkového dopytu investorov vo výške 408,5 mil. eur akceptovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity 239,5 mil. eur, pričom 40 mil. eur z akceptovaného dopytu tvorili nerezidenti. Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených agentúrou, štát ponúkol v rámci aukcie dlhopisy 212 B so splatnosťou v januári 2012. Minimálna úroková sadzba akceptovaná v rámci aukcie dosiahla 1,6967 % p. a., priemerná 1,8638 % p. a. a maximálna úroková sadzba 1,95 % p. a.

Slovensko už v tomto roku získalo na krytie dlhu a zabezpečenie vlastnej likvidity od investorov na finančných trhoch z predaja bondov okrem poslednej aukcie 1,306 mld. eur. V minulom roku pritom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity predala v 24 aukciách štátne dlhopisy za 4,208 mld. eur, z toho zahraničným investorom za 284,2 mil. eur. Celkový dopyt v týchto aukciách dosiahol až 12,334 mld. eur. Okrem toho upísala emisiu eurobondov na zahraničnom trhu v sume 2 mld. eur a vrátila sa tiež k vydávaniu štátnych pokladničných poukážok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS