ČLÁNOK
Štát poskytne ŽSR 1,657 mld. Sk
7. mája 1999

Vláda zo štátneho rozpočtu vyčlenila na krytie straty ŽSR z výkonov vo verejnom záujme 1,657 mld. Sk. Zároveň

železniciam uložila vypracovať kvantifikáciu všetkých ekonomicky oprávnených nákladov za poskytnuté služby vo verejnom záujme a po prerokovaní s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR a Ministerstvom financií (MF) SR vo väzbe na reštrukturalizáciu ŽSR ju predložiť do vlády do konca júna. Pre novinárov to uviedol štátny tajomník MDPT SR František Kurej.

O úveroch pre ŽSR by sa malo podľa neho rozhodnúť súbežne s emisiou eurobondov na zahraničných trhoch. Na rokovaniach MDPT a MF s americkou finančnou inštitúciou JP Morgan by sa problematika úverov pre ŽSR mala podľa jeho slov dotiahnuť do konkrétnych riešení. MDPT sa podľa neho predbežne dohodlo s VÚB a Slovenskou sporiteľňou na predlžení splatnosti tohtoročných úverov ŽSR. V tomto roku by mali ŽSR uhradiť 11 mld. Sk. Ak by VÚB a SLSP pristúpili na prolongáciu úverov ŽSR, spomínaná úhrada by sa v tomto roku znížila o 75 mil. USD. „Nie je možné očakávať, že sa bez zásadnej reštrukturalizácie ŽSR podarí vyriešiť problém ich financovania,“ dodal F. Kurej.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 7. 2022

USD 1,046 0,003
CZK 24,745 0,008
GBP 0,860 0,007
HUF 401,520 0,410
CAD 1,344 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS