ČLÁNOK
Štát pokračuje v koncentrácii akcií VÚB od jej vnučiek
21. decembra 2000

Spoločnosť A.Index získala v polovici decembra ďalší 8,09-percentný podiel na obchodovateľnej emisii akcií Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB), čím sa jej podiel na tejto emisii zvýšil na 31 %. Celkový objem obchodovateľnej emisie akcií VÚB pritom predstavuje 4,078 mld. Sk. Štát týmto spôsobom pokračuje v koncentrácii akciových podielov vnučkovských spoločností VÚB v akciovej spoločnosti A.Index. Vyplýva to z údajov zverejnených Strediskom cenných papierov.

Balík 330 tis. kusov akcií VÚB sa prostredníctvom priameho obchodu na Burze cenných papierov v Bratislave previedol 15. decembra pri cene 1 894,24 Sk. Na parkete burzy pritom priemerná cena dosahovala 741 Sk. A.Index totiž odkupuje akcie od vnučkovských spoločností za cenu, za ktorú tieto akcie tieto spoločnosti nadobudli za bývalého vedenia banky pri nevýhodných podmienkach.

Ako pre SITA v auguste povedal šéf koordinačnej jednotky pre reštrukturalizáciu a privatizáciu bánk Juraj Renčko, prevody akcií VÚB z vnučkovských spoločností banky na A.Index súvisia s potrebou stransparentniť vlastníctvo akcií spomínanej bankovej inštitúcie. Netransparentnosť súvisela s tým, že banka prostredníctvom svojich dcérskych spoločností vlastnila svoje akcie. Pohľadávka VÚB voči jej dcérskym spoločnostiam bola navyše vysoko stratová práve kvôli tomu, že aktuálna cena akcií banky na burze je rádovo nižšia. Prvé prevody na spoločnosť A.Index sa zrealizovali v auguste tohto roka.

A.Index nie je súkromnou spoločnosťou, ale jej 100-percentným vlastníkom je Slovenská konsolidačná, a.s. Spoločnosť A.Index by nemala skupovať akcie VÚB od iných než spomínaných vnučkovských spoločností. Po skoncentrovaní uvedených akcií v portfóliu A.Indexu by tieto mali prejsť na Slovenskú konsolidačnú, a.s.

Základné imanie VÚB je v súčasnosti takmer 13,5 mld. Sk. Privatizácia VÚB sa má uskutočniť v dvoch fázach. V prvom kole, ktoré v súčasnosti prebieha, sú akcie VÚB ponúknuté na predaj multilaterálnym investorom, ktorými by sa mali stať International Finance Corporation, člen skupiny Svetovej banky, a Európska banka pre obnovu a rozvoj. V tejto fáze má štát záujem o odpredaj približne 10-percentných podielov. V druhej fáze by sa mal vybrať strategický investor, ktorému bude ponúknutý dvojtretinový balík akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS