ČLÁNOK
Štát odkúpil od VÚB časť reštrukturalizačných dlhopisov
28. júna 2002

Ministerstvo financií SR prostredníctvom Národnej banky Slovenska (NBS) vyplatilo reštrukturalizačné dlhopisy vo vlastníctve Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB) v objeme 9,1 mld. Sk. Prílev týchto zdrojov do sektora potvrdil díler Tatra banky Jozef Božek.

Majoritný vlastník VÚB, talianska IntesaBci, požiadal štát o spätné odkúpenie reštrukturalizačných dlhopisov v auguste minulého roka na základe nároku, ktorý mu vyplýval z privatizačnej zmluvy. Tú IntesaBci podpísala 4. júla minulého roku. Podľa zmluvy malo ministerstvo financií zabezpečiť do konca júna tohto roku odkúpenie celej emisie s kupónovým výnosom 8 % v objeme 9,1 mld. Sk, ktorú VÚB získala ku koncu marca minulého roku v rámci reštrukturalizácie úverového portfólia. Celkový objem reštrukturalizačných dlhopisov, ktoré VÚB získala transformáciou zlých úverov, predstavoval 63,2 mld. Sk.

Predbežná cena za predávaný 94,47-percentný podiel vo VÚB stanovená v privatizačnej zmluve predstavuje 550 mil. EUR, čo je v súčasnosti 24,6 mld. Sk. V týchto dňoch sa stanovuje definitívna cena za tento podiel. V súčasnosti je pritom známe, že konečná cena bude od pôvodnej nižšia o 308 mil. Sk. Táto úprava vychádza z výpočtu čistej hodnoty aktív banky ku koncu júna minulého roka. Zostáva ešte stanoviť úpravu kúpnej ceny na základe salda predajov majetkových aktív banky súvisiacich s nebankovou činnosťou. Tieto predaje sú totiž zakotvené v privatizačnej zmluve.

Z predbežnej ceny za predávaný podiel si 440 mil. EUR rozdelili FNM, ktorý získal 394 mil. EUR a Slovenská konsolidačná, a.s., ktorá dostala 46 mil. EUR. Zvyšných 20 %, čiže 110 mil. EUR, je zatiaľ viazaných na špeciálnom účte a bude slúžiť práve na krytie rozdielov medzi konečnou a predbežnou cenou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS