ČLÁNOK
Štát nedokáže predať svoj podiel v Poľnobanke
9. júla 2001

Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) SR chce požiadať vládu o zrušenie úlohy spracovať privatizačný projekt majetkovej účasti štátu v Poľnobanke. Úlohu malo MP splniť do 30. júna, podľa vyjadrenia ministerstva je však zhruba 1,6-percentný štátny podiel v Poľnobanke prakticky nepredajný. O ponúknuté účasti malých akcionárov vrátane akcií MP totiž nemá v súčasnosti strategický investor Poľnobanky, UniCredito Italiano záujem.

Ministerstvo už o možnosti predaja akcií so strategickým majiteľom Poľnobanky rokovalo, ale valné zhromaždenie banky prijalo záver neodkupovať akcie minoritných akcionárov. Akcie nie sú ani verejne obchodovateľné. Vyplýva to z informácií zverejnených ministerstvom.

Nové vedenie Poľnobanky pripravilo a schválilo stabilizačný a rozvojový plán na tri roky. Plán by mal priniesť kapitálový rast, vyššie zisky banky a tým aj očakávané zvýšenie hodnoty akcií. MP chce vývoj v Poľnobanke sledovať a vo vhodnej dobe navrhnúť privatizáciu tak, aby predajná cena dosiahla minimálne pôvodnú nominálnu hodnote vkladu vo výške 154 mil. Sk.

MP sa ako jeden zo zakladateľov banky v roku 1990 podieľalo na základnom imaní Poľnobanky vo výške 104 mil. Sk, čo predstavovalo podiel na celkovom imaní 8,32 %. V roku 1996 sa MP zúčastnilo na upísaní nových akcií sumou 50 mil. Sk. Ministerstvo tak do roku 2000 vlastnilo 140 tis. kusov akcií s nominálnou hodnotou po 1100 Sk, spolu v hodnote 154 mil. Sk.

Po vstupe talianskej banky UniCredito však v decembri akcionári odsúhlasili úhradu straty znížením základného imania banky, čím poklesla nominálna hodnota jednej akcie na 309 Sk. Celková hodnota akcií MP tak klesla na 43,26 mil. Sk. Následne banka zvýšila imanie o 2 mld. Sk, pričom 99 % nových akcií upísalo UniCredito. Strategický investor tak v súčasnosti kontroluje 88-percentný balík akcií, podiel ministerstva predstavuje zhruba 1,6 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS