ČLÁNOK
Štát nebude musieť tento rok dodržiavať výdavkové limity, vláda schválila výnimočnú situáciu
24. júna 2020

Štát nebude v tomto roku obmedzovaný výdavkovými limitmi, ktoré ešte predchádzajúca vláda prijala pre zhoršený vývoj verejných financií ešte v roku 2018. Vláda totiž schválila návrh ministerstva financií na vyhlásenie výnimočných okolností. Výsledkom toto kroku je fakt, že počas obdobia platnosti výnimočných okolností sa nebude uplatňovať zavedený korekčný mechanizmus, nebudú sa teda ani limitovať výdavky. Dôvodom je výrazné zhoršenie ekonomického vývoja vplyvom koronakrízy.

„Ministerstvo financií SR navrhuje počas celého aktuálneho roka 2020. Ich trvanie sa môže ukončiť, ak sa potvrdí prognózované oživenie ekonomiky v nasledujúcom roku. Ministerstvo financií SR preto navrhuje zosúladiť ukončenie výnimočných okolností s prvým Výborom pre makroekonomické prognózy v roku 2021, ktorý potvrdí oživenie ekonomiky v danom roku,“ uvádza sa vo vládou schválenom materiáli.

Schválenie výnimočných okolností pritom odobrila aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá takýto návrh zo zákona posudzuje. „Po zohľadnení všetkých relevantných faktorov RRZ konštatuje, že na Slovensku a v celej eurozóne nastane v roku 2020 prudký ekonomický pokles, čím sú splnené podmienky na vyhlásenie výnimočných okolností,“ cituje rezort financií stanovisko rozpočtovej rady.

Podľa ministra financií Eduarda Hegera bolo vyhlásenie výnimočnej situácie pre účely korekčného mechanizmu logickým vyústením aktuálneho hospodárskeho vývoja. V prípade silnej recesie, ktorú prežívame, totiž podľa neho nedáva zmysel, aby boli verejné financie brzdené korekčným mechanizmom, ktorý by ešte prehlboval hospodársky prepad. „My sa potrebujeme správať proticyklicky a takéto brzdy by boli skôr procyklické. Takže preto dávalo veľký zmysel, aby sme tento korekčný mechanizmus zastavili, vyhlásili výnimočnú situáciu, v čom nám dala za pravdu aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády Heger.

V januári tohto roka predchádzajúcou vládou schválený korekčný mechanizmus pritom limitoval výdavky verejných financií na rok 2020 na úrovni parlamentom schváleného rozpočtu. Vláda tak podľa neho mala zabezpečiť, aby deficit verejných financií tento rok neprekročil úroveň 0,49 % hrubého domáceho produktu a rozpočet sa tak opäť nasmeroval na cestu k vyrovnanej bilancii.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 7. 2020

USD 1,133 0,010
CZK 26,705 0,040
GBP 0,905 0,004
HUF 352,830 0,280
CAD 1,533 0,010

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS