ČLÁNOK
Štát hospodáril v roku 2013 s deficitom 2,02 mld. eur
7. januára 2014

Hotovostný deficit Slovenskej republiky dosiahol za obdobie minulého roka výšku 2,02 mld. eur. V schválenom štátnom rozpočte na rok 2013 bol plánovaný hotovostný deficit vo výške 3,08 mld. eur. „Výsledok, ktorý sme zaznamenali sú 2 miliardy 23 miliónov eur. Ušetrili sme na deficite 1 mld. eur. Vyčerpali sme hotovostný deficit len na 66 %,“ uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír. Dodal zároveň, že je to najnižší hotovostný schodok za ostatných päť rokov. Hotovostný deficit v roku 2012 dosiahol úroveň 3,8 mld. eur. Podľa predbežných údajov rezortu financií príjmy štátneho rozpočtu v minulom roku predstavovali 12,8 mld. eur a výdavky 14,82 mld. eur.

Tieto údaje majú podľa Petra Kažimíra kľúčový význam vo vzťahu k verejnému dlhu, a to preto, lebo hlavným príspevkom nárastu dlhu z roka na rok býva veľkosť hotovostného deficitu. Nižší deficit tak napomáha k realistickejšiemu splneniu cieľa na rok 2014, čo podľa neho znamená verejný dlh pod hranicou 57 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Štátu k minuloročným výsledkom dopomohol podľa ministra financií aj boj s daňovými únikmi. „Medzi rokmi 2012 a 2013 stúpli daňové príjmy o 670 mil. eur, len na dani z pridanej hodnoty to bolo 430 mil. eur viac. Ak by sme porovnávali plán kontra skutočnosť, vybrali sme o 222 mil. eur viac, ako stanovoval rozpočet na minulý rok,“ informoval Kažimír. Takisto sa podľa ministra darilo oblasti nedaňových príjmov, ktoré medziročne stúpli o 233 mil. eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami míňania európskych fondov dosiahol lepšiu plusovú pozíciu, a to 140 mil. eur. Podľa ministerstva boli príjmy štátneho rozpočtu v roku 2013 pri medziročnom porovnaní vyššie o 966 mil. eur.

„V oblasti výdavkov, ktoré vplývali na miliardovú rezervu, sme kľúčovo šetrili na obsluhe dlhu. Vďaka dôvere, ktorú Slovensko na finančných trhoch má sa nám podarilo emitovať dlhopisy za historicky nízke sadzby. Na tejto položke sme ušetrili 160 mil. eur,“ zdôraznil Peter Kažimír. Spotreba štátu podľa neho takisto medziročne klesla oproti rozpočtu na rok 2013 o 192 mil. eur, čo v praxi znamená, že niektoré rozpočtové kapitoly boli o 192 mil. eur nižšie. V konečnom dôsledku prispelo k nižším výdavkom aj lepšie hospodárenie Sociálnej poisťovne o 50 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní podľa ministerstva nižšie o 821 mil. eur.

Minister financií zhodnotil výšku deficitu aj vzhľadom na metodiku ESA 95. „Tu musím povedať, že na základe všetkých dostupných informácii sme bezpečne pod 3 % hrubého domáceho produktu ako výsledok hospodárenia štátu. Sú pred nami ešte informácie, na ktoré musíme počkať z oblasti hospodárenia samospráv. Tie sa dozvieme koncom februára,“ doplnil minister. Ako ďalej uviedol, definitívne dáta výšky deficitu budú zverejnené podľa štandardného postupu až po oficiálnej notifikácii výsledkov za rok 2013 zo strany Eurostatu. „Cítim sa bezpečne pod troma percentami, bez započítania tých častí verejnej správy, ktoré som spomínal. To isté sa týka dlhu. Cieľ je dosiahnuteľný, a podľa nášho odhadu je pod 55-mi percentami, aj pri relatívne vysokej hotovostnej rezerve,“ doplnil Kažimír. Z roku na rok si tak Slovensko prenáša rezervu vo výške 3 mld. eur, teda asi 5 % HDP, čo je asi päťkrát viac ako v roku 2011.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS