ČLÁNOK


,

Štát chce za akcie Transpetrolu viac peňazí
5. decembra 2001

Komisia pre privatizáciu 49 % akcií Tranpetrolu po konzultácii s finančnými a právnymi poradcami vyhodnotila obidve ponuky na kúpu akcií ako kvalitné. Komisia však zároveň odporučila ministerke privatizácie Márii Machovej obrátiť sa na spoločnosti, ktoré ponuky predložili, aby preskúmali možnosť zlepšenia ceny a ďalších podmienok ponuky. Ministerka Machová sa s odporúčaním komisie stotožnila. Termín najbližšieho zasadnutia komisie je stanovený na tento štvrtok.

Predloženie záväzných ponúk potvrdili ruská spoločnosť Yukos a slovenský Slovnaft. Predaj 49-percentného podielu spoločnosti chce slovenská vláda uzavrieť do konca tohto roka.

Spoločnosť Slovnaft, a.s., bude pokračovať v účasti na tendri na získanie 49 % akcií Transpetrolu a na podnet ministerky privatizácie Márie Machovej prehodnotí svoju ponuku. Vedenie spoločnosti však zatiaľ nerozhodlo, v ktorých oblastiach sa ponuka bude meniť. Slovnaft neupresnil ani prehodnotenie kúpnej ceny, ktorej venovala ministerka po odporúčaní privatizačnej komisie osobitnú pozornosť. Cena má byť podľa predstaviteľov Slovnaftu „férová“, no nemala by byť jediným rozhodujúcim faktorom pri výbere investora. Za najvýznamnejšiu oblasť výhodnosti svojej ponuky považuje spoločnosť možnosť zabezpečiť diverzifikáciu dodávok ropy pre SR, čo patrí medzi požiadavky Európskej únie (EÚ) v rámci prístupového procesu. Informoval o tom v utorok na tlačovej besede prezident Slovnaftu Slavomír Hatina.

Podľa Hatinu je pre štát výhodnejšie, a v Európe obvyklé, že strategickým investorom do transportu ropy sa stávajú buď konzorciá, zložené z najvýznamnejších zákazníkov, alebo rafinérie. V prípade, že by sa strategickým investorom do Transpetrolu stala ťažobná spoločnosť, bude jej prvoradým záujmom dopravovať vlastnú ropu. To by podľa Hatinu obmedzilo nediskriminovaný prístup k zdrojom ruskej, kazašskej, azerbajdžanskej alebo inej ropy. „Ročne vyberáme z 30 dodávateľov ropy, čo ich inšpiruje k snahe o podávanie výhodnejších ponúk,“ uviedol prezident Slovnaftu.

Medzi požiadavky EÚ patrí tiež dobudovanie skladovacích kapacít pre povinné 90-dňové zásoby ropy. Ponuka Slovnaftu obsahuje možnosť spolupráce pri riešení strategických zásob v prípade, že sa Slovnaft stane vlastníkom privatizovanej časti Transpetrolu. Kooperácia by podľa odhadu Slovnaftu priniesla úsporu v štátnych investíciách do zásobníkov ropy vo výške viac než 1 mld. Sk.

Slovnaft sa ďalej v ponuke zaviazal neznižovať bez súhlasu vlády poplatky za dopravu ropy. Znižovanie prepravných taríf nie je podľa vedenia Slovnaftu cieľom stratégie Slovnaftu, ktorá sleduje zefektívnenie činností Transpetrolu. To má spolu so znižovaním nákladov, sústredením sa na hlavné podnikateľské aktivity a optimalizáciou kapitálovej štruktúry viesť k zvýšeniu hodnoty Transpetrolu.

Štátu ako majoritnému vlastníkovi spoločnosti by sa zároveň mali uplatňovaním dividendovej politiky, inšpirovanej politikou Slovnaftu, mali zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu. Podľa S. Hatinu Slovnaft snahou získať podiel v Transpetrole nesleduje získanie výhod alebo dotácií a bude podporovať využitie voľných prepravných kapacít na prepravu ropy vyťaženej hociktorou ťažobnou spoločnosťou. Slovnaft, ktorý plánuje v tomto roku zisk presahujúci 4 mld. Sk, má podľa Hatinu dostatočnú finančnú silu, aby sa uchádzal o vstup do Transpetrolu. Snahu Slovnaftu získať podiel v Transpetrole neovplyvnil ani súdny spor so spoločnosťou C.S.I.-CD, ktorá si nárokuje na vlastníctvo 34 percent akcií Transpetrolu. Kvôli úspešnej privatizácii podielu na Transpetrole do konca tohto roku štát prejavil ochotu prebrať všetky záruky, vyplývajúce z prípadného nepriaznivého výsledku sporu.

Ropná spoločnosť Yukos bude v prípade získania 49-percentného podielu akcií v Transpetrole garantovať diverzifikáciu dodávok ropy. „Odberatelia budú mať v každom prípade možnosť výberu,“ povedal v utorok pre novinárov prvý viceprezident divízie Yukosu pre spracovanie ropy a marketing Michail Brudno.

Ponuka, ktorú Yukos podal, sa podľa M. Brudna zaoberá aj možnosťou zvýšenia podielu získaného spoločnosťou, bližšie detaily však neuviedol. Upravenú ponuku by mal Yukos predložiť vo štvrtok, M. Brudno ale nekomentoval, či jeho firma upraví pôvodne ponúkanú cenu. Ponuka firmy podľa neho počíta s tým, že vláde sa podarí vyriešiť problémy so zablokovaním akcií Transpetrolu momentálnym súdnym sporom. Cieľom Yukosu je podľa Brudna jednoznačne zvýšenie efektivity Transpetrolu a všetkých jeho kapacít. Možné získanie akcií prepravcu ropy rafinérskou spoločnosťou považuje M. Brudno za konflikt záujmov vzhľadom na to, že rafinérka by podľa neho mohla limitovať konkurentov v dostupnosti zdrojov ropy.

Jediný konkurent Yukosu v tomto privatizačnom tendri, rafinérska spoločnosť Slovnaft naopak tvrdí, že prvoradým záujmom ťažobnej spoločnosti by bolo dopravovať vlastnú ropu. Za najvýznamnejšiu oblasť výhodnosti svojej ponuky považuje Slovnaft rovnako možnosť zabezpečiť diverzifikáciu dodávok ropy.

Základné imanie Transpetrolu predstavuje 1,9 mld. Sk. Spoločnosť plánuje v tomto roku celkové výnosy na úrovni 2,225 mld. Sk a hrubý zisk vyše 297 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 7. 2024

USD 1,085 0,000
CZK 25,389 0,036
GBP 0,843 0,003
HUF 393,330 0,050
CAD 1,502 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS