ČLÁNOK
Štát by sa mal stiahnuť z ekonomiky, aby znížil korupciu
25. septembra 2000

Zníženie zásahov štátu do ekonomiky môže radikálne znížiť rozšírenosť korupcie, ktorá je všeobecným javom v transformujúcich sa ekonomikách. Zhodli sa na tom účastníci seminára Antikorupcia v transformácii, ktorý sa v Prahe uskutočnil v rámci zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB). Ako zdôraznil člen poľského parlamentu a známy reformátor Leszek Balcerowicz, základom boja proti korupcii má byť liberalizácia ekonomiky a tiež veľmi radikálna reforma štátnych štruktúr a jurisdikcie. „Významnú úlohu však majú tiež slobodné a nezávislé médiá, ktoré majú významnú úlohu v odhaľovaní korupcie,“ zdôraznil Balcerowicz.

Ako na seminári upozornil šéf jednej z najúspešnejších privátnych bánk v Rusku Alfa Bank, Peter Aven, Rusko, ktoré je korupciou postihnuté mimoriadne silno, môže proti nej bojovať iba znížením vplyvu štátu na ekonomickú sféru, a tiež vytváraním občianskej spoločnosti. „Potrebujeme však pozitívne príklady. Avšak ani viaceré západné firmy, ktoré prišli na ruský trh, nepôsobili vždy transparentne a bez korupcie,“ upozornil Aven.

Slovensko sa podľa štúdie Svetovej banky merajúcej korupciu nachádza medzi transformujúcimi sa krajinami v dolnej polovici. Štúdia upozorňuje napríklad na vysoký stupeň administratívnej korupcie (kedy firmy podplácajú štátnych úradníkov, aby obišli platné právne normy), kde Slovensko v rámci skúmaných krajín strednej Európy predbehlo iba Albánsko, Litva a Rumunsko. Česká republika bola na rovnakej úrovni ako SR.

V oblasti štátnej korupcie, ktorá monitoruje úplatky firiem štátnym zamestnancom, aby dosiahli zmenu zákonov a nariadení v ich prospech, vykazuje Slovensko rovnako vysokú mieru. Percento týmito úpravami zasiahnutých firiem (24%) zaraďuje Slovensko do kategórie štátnou mocou „vysoko“ postihnutý ekonomík, okrem iných spolu s Bieloruskom, Bulharskom, Chorvátskom či Ruskom. Ostatné krajiny V-4 sú klasifikované ako „nízko“ zasiahnuté.

Štúdiu zrealizovala Svetová banka spolu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj v roku 1999, pričom zisťovala názory celkovo v 22 krajinách strednej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS