ČLÁNOK
Starého psa nové kúsky nenaučíš
17. decembra 2001

Do štátnej správy pribudne onedlho vyše tisíc nových úradníkov. Majú vedieť komunikovať najmenej v jednom svetovom jazyku a v agende budú mať európsku integráciu. Potreba je nespochybniteľná, hoci nie je isté, že dobrý angličtinár je vždy aj dobrým odborníkom schopným v Bruseli urobiť aj iné ako tlmočnícke služby. Logicky sa ponúka názor, že mladí, jazykovo vybavení odborníci nahradia vyše tisíc úradníkov s neúplnou kvalifikáciou. A aj keď nádej umiera posledná, pravdepodobnosť, že sa taká rošáda uskutoční je malá. Všeobecne akceptovaným dôvodom bude zrejme malá skúsenosť, čo v ľudskej reči znamená neochotu ministerstiev zbaviť sa nepotrebných úradníkov. Vybavovanie korešpodencie, lepšie povedané jej prekladanie do angličtiny je však dobré len na zabitie času, nie na získanie skúseností. A tiež platí, že starého psa nové kúsky nenaučíš.

Štátna správa v súčasne podobe je drahá, neefektívna. Moderné európske štáty uprednostňujú administratívu, ktorá je schopná reagovať na podnety občana a vytvárať podmienky pre zlepšovanie kvality života. V tomto zmysle nevyznieva ako fráza tvrdenie, že poslaním štátnej správy je služba občanovi. Vysoká centralizácia rozhodovania a aktivity ústredných orgánov pri operatívnych činnostiach nedovoľujú pretvoriť ministerstvá na pracoviská, kde sa program vlády premieňa na koncepcie a zákony, kde sa rozhoduje o vytváraní podmienok a nástrojov.

Majetnícky vzťah úradov k informáciám a neúčinná koordinácia činností spôsobujú ťažkopádnosť pri formulovaní priorít a nedovoľujú urýchlenie reforiem. Zahľadenosť ministerstiev a ďalších úradov do seba často bráni rozpoznať skutočné od pseudoproblémov. Strata energie je len jedným zo znakov tohto prístupu. Činnosti úradov vykazujú veľkú mieru ignorovania nielen finančných nákladov. Súčasný stav neprimerane zaťažuje štátny rozpočet. Napriek tomu, že štátna správa odoberá zo zdrojov viac ako prinášajú efekty jej pôsobenia, poslanci v štátnom rozpočte na rok 2002 neschválili návrh radikálne znížiť výdavky štátu na seba samého.

Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy pred časom navrhoval niekoľko krokov, ktoré spolu mohli vyústiť do stavu, že európska integrácia presiakne do odborných pracovísk ministerstiev a bude viac ako papierovou administratívou. Zdá sa, že Audit je zabudnutý…on však je iba ignorovaný. Úradníci pribúdajú rýchlejšie ako schopnosť občanov potrebovať a zaplatiť si ich služby.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS