ČLÁNOK
Staré lodenice opäť predávajú majetok
25. apríla 2002

Správca konkurznej podstaty Slovenských lodeníc, a.s., Komárno (SLK) vyhlásil tretie kolo výberového konania na predaj majetku tzv. starých lodeníc. Správca ponúka na predaj 73 akcií ZŤS Martin a 6-percentný podiel lodeníc v cyperskej spoločnosti Komárno Shipping Company Limited. Na predaj sú aj materiálové zásoby.

Svoje ponuky môžu záujemcovia doručiť do 17. mája, pričom vopred musia zložiť finančnú zábezpeku vo výške 30 % ponúkanej kúpnej ceny. Obálky s ponukami sa budú otvárať 22. mája na Krajskom súde v Bratislave. Podľa inzerátu, ktorý v utorok zverejnil konkurzný správca, majetok predá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.

Víťazom druhého kola tendra na predaj časti majetku SLK v konkurze, kde sa predávala hlavná časť majetku starých lodeníc, sa stala spoločnosť ES, a.s., Bratislava patriaca do skupiny Penta Group. Firma ES získala celkovo päť súborov majetku lodeníc za 55 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS