ČLÁNOK


,

Stará dáma s mladým srdcom
28. marca 2003

Lipské veltrhy patria aj po zjednotení Nemecka medzi špicku. Vlani sa v tomto meste uskutocnilo tridsat veltrhov. Tie jarné a jesenné, s univerzálnym tematickým záberom, sú známe v európskom kontexte. Navštevujú ich roky aj slovenskí podnikatelia a manažéri. Rovnako tiež viaceré špecializované veltrhy, medzi nimi stavbárske. V silnej konkurencii by to však na udržanie popredného miesta bolo málo.

„Musíme prichádzat s úplne novými tematickými podujatiami v intenciách najnovšieho vývoja v Európe,“ povedal Hans Werner Reinhard pocas nedávnej návštevy v Bratislave. Vie, o com hovorí. Je totiž manažérom veltrhu zameraného na prezentáciu nových investicných možností v krajinách strednej a východnej Európy – Reallocation 2003. Niet vari aktuálnejšej témy. Veltrh by mal priblížit západným investorom jednotlivé regióny ovela detailnejšie, ako prírucky, tlac, ci ich poradenské firmy. Poskytnút im také informácie, ktoré by ich presvedcili o výhodách podnikania v kandidátskych krajinách. Prvý rocník sa uskutocnil už vlani na jesen. Stredobodom podujatia boli priemyselné nehnutelnosti a služby súvisiace so zakladaním podnikov v Polsku, Slovensku, Ceskej republike a Madarsku.

Záujem nad ocakávanie

V stredoeurópskych krajinách, ale aj vo východnej casti Nemecka, existuje velký hlad po zahranicných investíciách. Niektorým sa v tomto smere darí lepšie, iným – co je aj prípad Slovenska – už pomenej. A tak necudo, že nový veltrh zaujal.

„Naším cielom bolo pripravit podujatie, na ktorom by vystavovalo okolo 50 firiem. Prišlo ich 118. Boli medzi nimi mestá a obce, spolocnosti pre podporu hospodárstva, investicné agentúry, firmy zaoberajúce sa prieskumom trhu, spolocnosti z oblasti danového, ekonomického a personálneho poradenstva, právnické kancelárie, spolocnosti zaoberajúce sa logistikou, realitní makléri i banky,“ približuje pestrú mozaiku vystavovatelov Hans Werner Reinhard. Takmer polovicu z toho tvorili súkromné firmy, znacné zastúpenie mali aj zvláštne podnikatelské zóny. Vyše 80 percent vlanajších vystavovatelov sa chce zúcastnit opät. Dôvod?

„Zástupca jednej takejto zóny chce mat tohto roku väcšiu plochu preto, že tu získal dva významné kontrakty na investovanie,“ konkretizuje manažér veltrhu. Aj Agata Glonek z varšavskej Bank BHP v Lipsku získala nové kontakty z Nemecka, USA a Slovenska.

Prišli aj realitné spolocnosti. Ci už preto, aby získali odborný prehlad alebo hladali vhodné nehnutelnosti – pozemky a objekty na priemyselné podnikanie. Až 82 percent tzv. kvalifikovaných návštevníkov, ktorí pôsobia profesionálne v tejto oblasti, považovalo prezentovanú ponuku za velmi dobrú.

„Myslím si, že sa nám podaril velmi dobrý štart,“ mieni predseda predstavenstva Leipziger Messe GmbH Werner M. Dornscheidt. „Dopyt po kvalifikovaných informáciách o kandidátskych krajinách rastie a my môžeme takto pomôct minimalizovat riziko investicného rozhodnutia západných firiem. Ved až 83 percent podnikatelov a 89 inštitucionálnych investorov, ktorí prišli na prvý rocník, plánuje v nasledujúcich rokoch kapitálové investície v nových lokalitách.“

Necakat na strýcka z Ameriky

Stredoeurópske krajiny sa vlani prezentovali zväcša v spolocných stánkoch pod záštitou štátnych rozvojových a investicných agentúr. Úcast slovenských podnikatelov zastrešovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Trencianskou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

„Na ploche 50 štvorcových metrov sa predstavilo 11 vystavovatelov, medzi ktorými boli U.S. Steel Košice, Auto Martin, IPEC Management, Slovako-press, obchodný retazec Prima Zdroj Holding, mesto Humenné a další. Niektoré firmy si zakúpili iba dva štvorcové metre, pricom využívali celú plochu. Aj tohto roku im táto možnost zostane,“ upozornujú na výhody predstavitelia SARIO.

„Mnohé obce a mestá strednej Európy cakajú na bohatého strýcka zo Západu ci Ameriky so založenými rukami. Nedokážu ponúknut prednosti svojho regiónu, ani kvality ludí, ktorí tu žijú,“ pripomína známu pravdu Hans W. Reinhard. Novinkou druhého rocníka bude Reallocation Academy, organizovaná poradenskou firmou Ernst & Young. Bude sa hovorit aj o tom, akými marketingovými prostriedkami môžu komúny a spolocnosti zo strednej a východnej Európy úspešne prezentovat ponuku v prostredí medzinárodnej konkurencie a aké analýzy treba vopred vypracovat.

Na vlastné oci

Väcšina veltrhov má štandardný scenár. Vystavovatelia ponúkajú svoje prednosti, návštevníci prídu, poberú informacné letáky, zaznacia si kontakty do notesov a casom ich aj možno zúžitkujú.

„My ideme dalej. Organizujeme charterové lety do vybraných lokalít a priemyselných parkov. Umožnujeme tak podnikatelom vidiet na vlastné oci, ako to v lokalite, o ktorú majú záujem, chodí. Po skoncení veltrhu ich zavezieme priamo na miesto, kde sa môžu stretnút so zástupcami samospráv a zahranicných firiem, ktoré už v regióne pôsobia dlhší cas,“ vysvetluje Werner M. Dornscheidt.

„Vlani pocas Fly-Away-Day navštívili priemyselný park Kechnec pri Košiciach a spolu s firmou U.S. Steel sme pripravili pre nich tiež investicný seminár,“ doplna bývalý generálny riaditel SARIO Artur Bobovnický (medzicasom ho vystriedal Ladislav Balko).

Tohto roku poletia podnikatelia do Krakova, Vilnjusu, Brna a Bánoviec nad Bebravou. Na otázku, ci Bánovce nad Bebravou sú pre Slovensko dostatocne typickou lokalitou, odpovedá A. Bobovnický kladne. „V blízkosti sa nachádza letisko Pieštany, pôsobí tu nemecká firma na výrobu obuvi Gabor, ktorá rozširuje prevádzku a tiež v Nemecku velmi známa spolocnost – Hella KG. Nemecké firmy tu tak dostanú referencie od nemeckých firiem a môžu si utvorit hodnoverný názor.“

Výstavnícka tradícia

Lipské veltrhy sa zvyknú oznacovat za „starú dámu s mladým srdcom“. Spájajú starú výstavnícku tradíciu s vysoko aktuálnou tematikou. Navyše tentoraz organizátori získali pre spoluprácu Zväz nemeckého priemyslu. (Ten zahrna 37 velkých zväzov, spomenme aspon Zväz automobilového priemyslu, co dovedna predstavuje zhruba 107-tisíc stredných a velkých podnikov.)

„To sa ešte nepodarilo nikomu,“ hovorí pyšne Hans W. Reinhard. „Zväz nemeckého priemyslu bude mat zasadnutie v Lipsku pocas veltrhu, a to znamená, že sem príde celá plejáda podnikatelov a je velká pravdepodobnost, že veltrh nevynechajú. Takéto gesto zväz ešte nikdy neurobil.“

Tentoraz sa veltrh uskutocní už 8. až 9. mája. Mal by to byt stabilný termín. Do Lipska majú namierené aj dalšie kandidátske krajiny, najmä zo severu – Estónsko, Lotyšsko, Litva, ako aj z juhovýchodu – Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko. Zaujímavá môže byt aj avizovaná sólo úcast hlavného mesta Ruska – Moskvy. Koncom februára bolo prihlásených takmer 130 vystavovatelov.

Organizátori však tipujú, že v centre pozornosti bude stále Polsko, Ceská republika a údajne aj Slovensko. „V západnej Európe je o tieto krajiny enormný záujem a v uplynulých mesiacoch sme mali vela otázok od investorov, ktorí sa v nich chcú usídlit.“ Hans W. Reinhard je presvedcený, že najlepšiu odpoved im môžu dat firmy samé – v slovenskej expozícii na veltrhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS