ČLÁNOK
Stanovenie fixného úrokového výnosu NBS pri nákupe ŠPP
26. novembra 1997

V tomto roku pritom NBS tieto cenné papiere nakupovala za omnoho výhodnejších podmienok, pretože ich cena bola určovaná priemernou akceptovanou sadzbou pri predchádzajúcej aukcii ŠPP. Maximálne priemerné výnosy dosiahli v tomto roku úroveň okolo 30 % p.a., čo znamená že štátny rozpočet si od NBS požičiaval peniaze za ročný úrok okolo 30 %. Úrokové výnosy zo ŠPP pri predaji Národnej banke Slovenska určuje paragraf 2 odstavec 2 návrhu zákona o štátnom rozpočte SR na rok 1998, v ktorom sa hovorí: „Úroková sadzba z úverov poskytnutých Národnou bankou Slovenska Slovenskej republike podľa osobitného zákona, sa v roku 1998 určuje vo výške 12 % p.a.“ Spomínaným osobitným zákonom je zákon č.566/1992 o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Dôvodová správa návrhu štátneho rozpočtu pritom v tejto súvislosti spresňuje formuláciu zákona, keď hovorí že ide o 2. odstavec paragrafu 25 zákona o NBS. Spomínaný odstavec hovorí, že NBS môže poskytnúť krátkodobý úver Slovenskej republike nákupom ŠPP splatných do 3 mesiacov od ich nákupov na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu. Celkový stav týchto úverov kedykoľvek v priebehu tohto roka nemôže podľa zákona o NBS prekročť 5 % príjmov štátneho rozpočtu SR v uplynulom roku. Novela zákona o ktorej sa v súčasnosti rokuje v Národnej rade SR tento limit zvyšuje na 10 %. Stanovenie fixného úrokového výnosu pri nákupe ŠPP slovenskou centrálnou bankou by malo nadobudnúť účinnosť 1. januára 1998, kedy by mal začať platiť celý zákon o štátnom rozpočte na rok 1998. Predtým ho však musí schváliť parlament. Schôdza NR SR, ktorá sa bude týkať aj tohto opatrenia sa začína 2. decembra 1997.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2023

USD 1,087 0,003
CZK 23,826 0,008
GBP 0,879 0,001
HUF 388,850 1,470
CAD 1,448 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS