ČLÁNOK
Standard & Poor’s zlepšila ratingový výhľad VÚB na stabilný
12. novembra 2000

Ratingová agentúra Standard & Poor’s potvrdila rating dlhodobých a krátkodobých úverov a depozitných certifikátov Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB) na úrovni B. Zároveň však zlepšila ratingový výhľad z negatívneho na stabilný. Vyplýva to zo správy zverejnenej agentúrou.
Zlepšenie výhľadu zohľadňuje poskytnutie finančnej pomoci banke zo strany slovenskej vlády v rámci reštrukturalizačného programu bánk, ktorý sa týkal štyroch štátom vlastnených peňažných ústavov, uviedla Standard & Poor´s. Kapitálové posilnenie zvýšilo úroveň kapitálovej primeranosti VÚB na 11,92 % v júni tohto roku.
VÚB, ktorá je z hľadiska výšky aktív druhou najväčšou slovenskou bankou, dostala „kapitálovú injekciu“ vo výške 8,9 mld. Sk a k polovici tohto roka sa z nej transferovali zlé úvery vo výške 66,244 mld. Sk. „Po predchádzajúcich reštrukturalizačných snahách, ktoré neboli sprevádzané podporou štátu, Standard & Poor’s vníma súčasnú reštrukturalizačnú iniciatívu slovenskej vlády ako pozitívny krok v ozdravení chorých štátnych bánk,“ uviedla ratingová agentúra.
Po transfere zlých úverov má VÚB menšie úverové portfólio, ktoré má však podľa ratingovej agentúry nízku kvalitu. Finančná situácia banky je v súčasnosti stabilizovaná, avšak pokračujúca štátna pomoc a prípadná privatizácia by mala umožniť VÚB zdravý vývoj, dodala agentúra Standard & Poor’s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 8. 2022

USD 1,023 0,005
CZK 24,581 0,078
GBP 0,843 0,000
HUF 393,780 2,200
CAD 1,319 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS