ČLÁNOK
Standard & Poor´s sa shoduje s názormi NBS
21. septembra 1998

Ide predovšetkým o vývoj štátneho rozpočtu SR a zahraničného obchodu. Pre agentúru SITA týmito slovami na zníženie ratingu Slovenska reagoval hovorca Národnej banky Slovenska (NBS) Ján Onda. Na margo výhrad Standard & Poor´s k rýchlo rastúcej zahraničnej zadlženosti SR poznamenal, že tak vláda, ako aj Národná banka Slovenska nepripravujú v súčasnosti v zahraničí žiadnu emisiu cenných papierov a preto by sa podľa NBS mal zastaviť doterajší trend rastu zahraničnej zadlženosti SR. V súvislosti s rizikami, ktoré prináša nielen zvyšovanie zahraničného zadlženia, ale najmä vysoký deficit platobnej bilancie povedal J. Onda, že NBS sa v rámci svojich možností snaží tento vývoj maximálnym možným spôsobom zvrátiť. „Menová politika NBS smeruje predovšetkým k zníženiu domácej spotreby, ktorá je jedným z hlavných dôvodov vysokého dovozu a tým aj deficitu zahraničnoobchodnej bilancie,“ dodal Onda. Standard & Poor´s vo svojom stanovisku pozitívne hodnotila nízku infláciu, ktorú sa podarilo dosiahnuť hlavne vďaka politike NBS, upozornila však na nebezpečenstvo spojené s nutnosťou deregulácie cien. „Národná banka Slovenska ešte stále nepozná deregulačné plány vlády. Vplyv na to majú pochopiteľne aj voľby. Preto dúfame, že vláda, ktorá vzíde z volieb, bude schopná centrálnu banku čo najskôr oboznámiť so svojimi plánmi v oblasti deregulácií,“ povedal J. Onda. Ako dodal, NBS je pripravená svojou menovou politikou čo najviac prispieť k zníženiu negatívnych dopadov týchto deregulácií na infláciu. Národná banka Slovenska súhlasí s názorom Standard & Poor´s, že by bolo potrebné urýchliť reštrukturalizáciu najväčších bánk. V najbližšom období NBS predkladá na rokovanie vlády materiál, ktorý by sa týmto problémom mal zaoberať. „Bolo by vhodné, keby procesu ozdravenia najväčších bánk vo väčšej miere podporila aj vláda, respektíve parlament. NBS by uvítala napríklad oslobodenie bánk od daní z úrokov, ktoré v skutočnosti nedostali,“ povedal hovorca NBS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS