ČLÁNOK
Stabilný kapitálový trh predpokladom pre udržateľný ekonomický rast
27. marca 2004

Efektívny a stabilný kapitálový trh (KT) je jedným zo základných predpokladov pre dosiahnutie udržateľného ekonomického rastu, zabezpečenie vonkajšej rovnováhy a pre stimuláciu integračného úsilia našej ekonomiky. Uvádza sa v správe o plnení úloh Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR za rok 2003, ktorou sa bude čoskoro zaoberať vláda.

Štrukturálne reformy realizované v tejto oblasti boli v predchádzajúcich rokoch podľa materiálu zamerané na dobudovanie finančných inštitúcií a vytvorenie štandardných podmienok pre fungovanie finančného trhu. „Hlavným cieľom sektora bude v nadchádzajúcom období zvýšenie transparentnosti finančného trhu, skvalitnenie bankového dohľadu a plná implementácia Akčného plánu pre finančné služby do roku 2005,“ uvádza sa v správe. Hodnota slovenského akciového indexu SAX má podľa nej z dlhodobého hľadiska rastúcu tendenciu a na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) prevládajú priame obchody nad anonymnými a nie naopak, ako je to uvedené v národnej stratégii.

Posledný týždeň sa však na slovenskom kapitálovom trhu neobchoduje. Na burze sa previedla len jediná akcia VÚB. Príčinou neobchodovania na BCPB v uplynulých dňoch je neochota bánk obchodovať s akciami a dlhopismi kvôli nepresvedčivo pripravenému systému evidencie cenných papierov, zúčtovania a vyrovnávania obchodov s cennými papiermi Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Prostredníctvom centrálneho depozitára uskutočňuje obchody len RM-S Market, o.c.p., a.s., ktorý jediný s ním podpísal zmluvu a má v depozitári zriadený svoj účet majiteľa a tiež klientsky účet. Banky aj burza v týchto dňoch opakovane testujú systém centrálneho depozitára, zatiaľ však podľa svojich vyjadrení prevažne neúspešne.

Po vstupe Slovenska do Európskej únie (EÚ) ovplyvní ďalší vývoj slovenského finančného trhu najmä integrácia do tohto zoskupenia. Týka sa to najmä prijímania legislatívy v oblasti finančného trhu, ktorá je už na úrovni únie prevažne zharmonizovaná. V tomto roku by mala SR implementovať právne normy EÚ týkajúce sa trhovej manipulácie, dohľadu nad finančnými konglomerátmi, predaja finančných služieb na diaľku a finančných kolaterálov. SR sa však okrem toho bude aktívne zúčastňovať už aj prijímania novej legislatívy únie, pričom bude vychádzať z už prijatých koncepcií rozvoja kapitálového trhu, poisťovníctva a bankovníctva, ako aj z implementačného plánu integrácie dohľadu nad finančným trhom, ktorý by mal fungovať od 1. januára 2006.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS