ČLÁNOK
Stabilizáciu banky môžu zabezpečiť ďalší veritelia
2. júla 1998

Prispeli by tak v spolupráci s núteným správcom a Národnou bankou Slovenska k stabilizácii banky a k vytvoreniu podmienok pre jej reštrukturalizáciu a oživenie. Pre agentúru SITA to uviedol prezident SP Karol Melocík. „Vstup SP do IRB navýšením základného imania banky o 2 mld. Sk kapitalizáciou časti úložiek z predchádzajúcich rokov bol motivovaný predovšetkým snahou ochrániť maximálne v rámci súčasných možností úložky, ktoré má SP v IRB,“ skonštatoval prezident poisťovne. Podľa vyjadrenia bývalej prezidentky SP Edity Bukovskej bola poisťovňa jedným z najväčších veriteľov IRB, pričom výšku pohľadávok odhadla na zhruba 4 mld. Sk. Najväčším veriteľom IRB je NBS a medzi významných veriteľov patrí tiež Slovenská sporiteľňa (3 mld. Sk). K. Melocík reagoval tiež na možnosť splynutia týchto spoločností avizovanú pred niekoľkými týždňami premiérom Vladimírom Mečiarom. Takáto možnosť je podľa neho otázkou, ku ktorej musia v prvom rade zaujať stanovisko akcionári oboch spoločností pri dodržaní podmienok licencií a príslušných zákonov. „Okrem úplného splynutia však existujú aj možnosti tesného prepojenia spoločností prostredníctvom vlastníckych a právnych vzťahov v rámci existujúcich legislatívnych podmienok,“ dodal K. Melocík. SP má v súčasnosti majetkové účasti vo 8 bankách. Po získanom takmer 67-percentnom podiele v IRB má tiež významné účasti v Istrobanke (72 %), v Poľnobanke, Priemyselnej banke a Banke Slovakia. Podiely v českých bankách ČSOB, Živnostenská banka a Agrobanka sa pohybujú do 5 %. Podľa K. Melocíka vytvára proces ich posilňovania predpoklady pre postupné vytváranie silnej finančnej skupiny. „Aktivity pri ochrane našich záujmov v IRB tento proces ovplyvnia, ale veríme, že v strednodobom horizonte bude realizovaný v súlade so strategickými zámermi,“ uviedol prezident SP. Predstavitelia poisťovne v marci pôvodne uviedli, že silná finančná skupina na báze holdingu pozostávajúca z približne 15 spoločností z oblasti poisťovníctva, bankovníctva, hotelierstva, leasingu a médií by mala byť vytvorená v priebehu najbližších 2 až 3 rokov. SP dosiahla za minulý rok čistý zisk 307,493 mil. Sk, čo predstavuje medziročný pokles o 32 mil. Sk. Základné imanie SP predstavuje 1,5 mld. Sk, na mimoriadnom valnom zhromaždení 9. júla však akcionári budú hlasovať o jeho zvýšení (podľa E. Bukovskej zrejme o 500 mil. Sk). SP je najväčšou univerzálnou poisťovňou v SR, jej podiel na poisťovacom trhu predstavoval ku koncu roku 1997 približne 62 %. SP má približne 16,5 tis. akcionárov, z ktorých najväčšími sú Fond národného majetku SR (50,5 %) a VSŽ Holding, a. s., Košice (20 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS