ČLÁNOK
Stabilita cien v EÚ má veľký význam nielen hospodársky, ale aj politický
3. októbra 2003

Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung vo svojom komentári k návrhu Ústavy EÚ, ktorý vypracoval Konvent, uvádza, že Nemci na svojich trpkých skúsenostiach zistili, že ak sa inflácia dostane spod kontroly, môže viesť k politickej radikalizácii. Cenová stabilita je preto najvyšším dobrom najvyššej hodnoty. Je prínosom aj pre hospodárstvo, keď obyvatelia môžu kalkulovať so stabilnými cenami. To vytvára prostredie pre dlhodobé sporenie a investovanie, čo podporuje rast.

Kultúra stability, ktorú pestovala Nemecká spolková banka dlhé roky, preto priniesla bohaté plody. Úspechy tejto politiky presvedčili aj európskych partnerov. Preto sa jej význam uvádza v Maastrichtskej zmluve na poprednom mieste, v článkoch 2 a 4. Články hovoria o dôležitosti neinflačného rastu a význame cenovej stability.

Podľa denníka preto o to viac prekvapuje, že návrh Európskej ústavy, ktorý predložil Európsky konvent, sa vôbec nespomína v úvodnej časti ako jeden z dôležitých cieľov spoločenstva. Tam sa hovorí len o „vyváženom hospodárskom raste“. To je však veľmi pružná definícia, ktorá sa môže vykladať mnohorakým spôsobom.

Národné centrálne banky a Európska centrálna banka preto oprávnene žiadajú, aby sa cenová stabilita zaradila medzi kľúčové ciele novej Európskej ústavy. Podľa denníka by mala vládna konferencia členov EÚ, ktorá bude rokovať na konci tohto týždňa, mala návrh a požiadavku centrálnych bánk podporiť a schváliť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS