ČLÁNOK
ST sú proti vylúčeniu z tendra na licencie FWA
19. februára 2001

Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) nesúhlasia s podmienkou pripravovaného tendra na predaj licencií pevného bezdrôtového prístupu (FWA), ktorá diskriminuje súčasných telekomunikačných operátorov na slovenskom trhu. Podľa tejto podmienky totiž pravdepodobne ST, Globtel a EuroTel nebudú mať možnosť v pripravovanom tendri licenciu získať. V tejto súvislosti adresoval prezident ST Ladislav Mikuš štátnemu tajomníkovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) Dušanovi Faktorovi list, v ktorom žiada pre ST možnosť účasti v tendri.

„Ako jeden z najväčších investorov v Slovenskej republike musia dostať ST rovnaké podmienky ako ostatní hráči na trhu, predovšetkým vzhľadom na kapitál preinvestovaný do podobných technológií a príspevku

podniku k vybudovaniu modernej infraštruktúry pre vývoj hospodárstva SR,“ uviedol L. Mikuš. ST zastávajú názor, že postup, ktorý by viedol k vylúčeniu telekomunikácií z licenčného konania FWA, by bol v rozpore s platnou právnou úpravou štátnej regulácie telekomunikačných činností. ST by v takom prípade museli využiť na nápravu „príslušné právne prostriedky“.

Telekomunikácie by preto podľa L. Mikuša ocenili, ak by mali možnosť zúčastniť sa súťaže na služby FWA/LMDS a získať príslušnú licenciu rovnako, ako uchádzať sa o budúce licencie na frekvencie. ST zároveň požiadali ministerstvo o povolenie začať s testovaním v Slovenskej republike, keďže takéto povolenie bolo udelené iným dvom konkurentom.

Telekomunikačný úrad SR by mal verejnú súťaž vyhlásiť do konca tohto mesiaca. Tri celoplošné licencie s platnosťou 20 rokov budú predávané formou súťaže krásy, kde hlavným kritériom pre výber majiteľa nebude cena. Tá je vopred daná a predstavuje 70 mil. Sk za jednu licenciu. Podľa informácií, ktoré agentúra SITA má k dispozícii, niektorí predbežní uchádzači sa práve kvôli pomerne vysokej cene rozhodli tendra nezúčastniť. Ponuky môžu záujemcovia predložiť do konca marca. Je vysoko pravdepodobné, že existujúci operátori nebudú mať možnosť zúčastniť sa tendra. Úrad totiž podľa pokynov ministerstva musí stanoviť také súťažné podmienky, aby maximalizoval konkurenčné podmienky na slovenskom telekomunikačnom trhu. Záujem o licenciu má niekoľko spoločností, medzi nimi Nextra, Callino a GiTy.

Štandard FWA je určený na poskytovanie dátových spojení pre uzavretú skupinu klientov, čo umožňuje napríklad komunikáciu medzi pobočkami niektorých firiem ale aj vysokorýchlostný prístup do internetu. Mohol by sa tak stať potenciálnym konkurentom niektorých služieb poskytovaných mobilnými operátormi, a to aj v oblasti hlasových služieb.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS