ČLÁNOK
ST sa predajú ako celok, so všetkými dcérskymi spoločnosťami
3. februára 2000

Štátny tajomník predpokladá, že v apríli by proces výberu strategického partnera pre ST mal dospieť k výberu jedného záujemcu o privatizáciu ST.

Generálny riaditeľ Sekcie pošty a telekomunikácií MDPT Milan Luknár nevylúčil problémy, ak by tender na privatizáciu ST vyhral France Telecom. Podľa vzájomných dohovorov s francúzskym ministerstvom telekomunikácií by sa France Telecom zriekol získaného podielu v mobilnom operátorovi Eurotel. „Nemôžeme pripustiť, aby France Telcom bol monopolným prevádzkovateľom telekomunikačných služieb na Slovensku,“ dodal M. Luknár. France Telecom vlastní v súčasnosti 35 % akcií mobilného operátora Globtel a podiel ST v Euroteli predstavuje 60 %.

Poradenské konzorcium Deutsche Bank v predvýbere stanoví poradie záujemcov o privatizáciu 51% akcií ST. Podľa slov D. Faktora vyhodnotí všetky podmienky okrem ceny. Štátny tajomník predpokladá, že proces výberu bude viackolový, pričom sa bude rokovať o viacerých hlavných indikátoroch.

Nominálna hodnota ST je 21 mld. Sk. Predajnú cenu ST by podľa D. Faktora nemala ovplyvniť pohľadávka Rádiokomunikácií voči Slovenskej televízii (STV) a Slovenskému rozhlasu. V súčasnosti predstavuje jej výška takmer 600 mil. Sk, z ktorých väčšia časť pripadá na STV. „Napriek dlžobe verejnoprávnych médií voči ST, nie je táto pohľadávka príťažou,“ dodal M. Luknár. Rovnako by vplyv na cenu nemala mať ani kauza okolo spoločnosti Herold Tele Media. Krajský súd v Bratislave svojim nariadením zrušil uznesenie prvostupňového súdu o zákaze nakladať s akciami ST. Zároveň rozhodol o vrátení veci na ďalšie konanie.

Zmluva o predaji akcií má dve fázy. Strategický investor odkúpi istý podiel akcií ST. Zároveň upíše nové tak, aby jeho celkový podiel v ST po transakcii bol 51 %. Výška kúpených a upísaných akcií bude závisieť od celkovej cenovej ponuky na kúpu akcií ST. „Cenová ponuka bude závisieť aj od nového telekomunikačného zákona,“ povedal D. Faktor. V súčasnosti sa zapracovávajú pripomienky Legislatívnej rady vlády (LRV) a v priebehu februára bude návrh zákona opätovne predložený na prerokovanie do LRV a do Rady hospodárskej a sociálnej dohody. V budúcnosti sa predpokladá, že strategický partner bude naďalej vlastniť 51%. Aby si štát zachoval svoje práva v strategickom rozhodovaní, uvažuje sa o zachovaní jeho 34-percentného podielu.

Privatizácia ST by podľa M. Luknára mala prispieť k zvýšeniu kvality a rozšíreniu sortimentu ponúkaných telekomunikačných služieb. ST majú monopol v domácej aj zahraničnej fixnej hlasovej službe do konca roku 2002. Záujemcovia však môžu získať licenciu na prevádzkovanie dátových služieb. Záujem o kúpu podielu v ST doteraz prejavilo viacero spoločností, medzi nimi napríklad Telekom Austria, Dutch KPN Telecom, France Telecom a Deutsche Telekom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS