ČLÁNOK
ST požadujú od verejnoprávnych médií vyše 1 mld. Sk
7. decembra 2000

Výzva Slovenských telekomunikácií, a.s. (ST) Slovenskej televízii (STV) splatiť do 15. decembra všetky svoje záväzky je štandardným postupom veriteľa voči dlžníkovi a „jeden z mnohých listov“, v ktorom telekomunikácie upozorňujú televíziu, že voči nej evidujú pohľadávky. Agentúre SITA to povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) Dušan Faktor. Podľa jeho slov postup ST voči STV je štandardný a nejde o vymáhanie pohľadávok.

Podľa D. Faktora nehrozí, že tento rok bude musieť vláda vyčleniť zo štátneho rozpočtu prostriedky na splatenie záväzku STV voči ST, s ktorými rozpočet nepočíta. Na budúci rok sú v rozpočte vyčlenené prostriedky v objeme 1 mld. Sk na splatenie záväzkov verejnoprávnych médií voči ST. Ako uviedla pre agentúru SITA ministerka financií SR Brigita Schmögnerová, v tomto roku nie je úhrada záväzkov verejnoprávnych médií reálna. Vláda schválila, aby sa na ňu v budúcom roku použili príjmy z privatizácie. „Aj ja vidím veľké medzery vo výdavkoch STV a Slovenského rozhlasu (SRo). Ak sa neurobia zásadné zmeny, tak rast dlhov sa bude opakovať aj v budúcich rokoch, kedy už vlastne nebude z čoho oddlžovať,“ upozornila ministerka.

Ako povedala hovorkyňa ST Gabriela Nemkyová, „vláde nič nebráni, aby dlh začala splácať aj skôr, ako v prisľúbenom termíne do júla budúceho roku“. STV a SRo na stretnutí 28. novembra priznali svoj dlh voči telekomunikáciám. ST tak postupovali v súlade so zákonom. Ako upozornila, spoločnosť štátnej televízii a rozhlasu doposiaľ neúčtovala a ani nebude účtovať percentá z omeškania. Dodala, že ST ako platca DPH musela z dlhov verejnoprávnych médií odviesť daň, hoci dlhy doteraz nie sú vyrovnané.

Podľa D. Faktora výzva telekomunikácií adresovaná STV sa týka iba nových záväzkov, ktoré vznikli po vstupe strategického investora do ST a podpise zmluvy medzi MDPT a Deutsche Telekom 1. júla tohto roku. Ministerstvo sa v zmluve zaviazalo, že do júla 2001 dôjde k splateniu starých záväzkov STV a SRo. Za splatenie starých záväzkov tak vláda ručí, nových záväzkov sa ale zmluva netýka.

Telekomunikácie však vyzvali STV uhradiť všetky záväzky vo výške 733 mil. Sk. Inak využijú na vymáhanie pohľadávky všetky dostupné právne prostriedky vrátane súdneho konania. V celkovej sume sú zarátané nielen tohtoročné pohľadávky za distribúciu televízneho signálu, ktoré k 31. októbru podľa ST predstavovali 250 mil. Sk, ale aj pohľadávky z minulých rokov v objeme 565,5 mil. Sk.

Zaplatiť dlhy vo výške 350 mil. Sk vyzvali ST aj SRo, výzva rozhlasu je ale menej ultimatívna. Nie je v nej uvedená časová lehota splatnosti dlhu, ani hrozba súdnej dohry. Záväzky SRo sú podľa D. Faktora oveľa menším problémom. Na základe doterajších rokovaní je totiž podľa neho reálna šanca, že do konca tohto roka rozhlas splatí všetky svoje záväzky voči ST a podpíše sa zmluva na budúci rok. D. Faktor pripustil, že obidvom médiám môže byť poskytnutá zľava z dlžnej sumy.

Riaditeľ SRo Jaroslav Rezník už o situácii s vedením telekomunikácií rokoval. Ako uviedol pre agentúru SITA, s L. Mikušom sa dohodli na riešení problému najneskôr do konca roka s tým, že v súvislosti s najspornejšími záležitosťami už našli kompromis. Otázkou záväzkov verejnoprávnych médií sa zaoberal minister dopravy Jozef Macejko aj na štvrtkovom stretnutí so zástupcami nemeckého Deutsche Telekom, ale len vo všeobecnej rovine.

Dlhy verejnoprávnych médiá Slovenským telekomunikáciám zapríčinilo najmä zvýšenie cien za telekomunikačné služby v roku 1996. Platby STV a SRo tvoria približne 70 percent celkových tržieb ST za šírenie rozhlasového a televízneho vysielania. ST im však zatiaľ odmietali poskytnúť zľavu napriek ich pozícii „veľkoodberateľov“. Podľa M. Materáka by STV pritom dokázala šíriť svoj program oveľa lacnejšie, dokonca aj vybudovanie vlastnej siete vysielačov by za súčasných cien ST vyšlo lacnejšie. Keďže ale STV a SRo zo zákona musia vysielať výlučne prostredníctvom ST, každú zmenu spôsobu šírenia signálu verejnoprávnych médií podmieňuje zmena legislatívy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS