ČLÁNOK
“ ST považujú konanie firmy HTM za „“fikciu práva““
18. septembra 2000

Právne prostriedky, ktoré používa konateľ spoločnosti Herold Tele Media (HTM) Ivan Matušík v spore so Slovenskými telekomunikáciami (ST) možno označiť za neštandardné. ST si v tejto veci dali urobiť aj nezávislú právnu analýzu, ktorá potvrdila, že zo strany I. Matušíka ide o „fikciu práva“. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla vedúca oddelenia všeobecného práva ST Ivica Kolesárová.

ST v súčasnosti evidujú zhruba 12 právnych sporov s firmou HTM, ktorá podľa I. Matušíka je právnym nástupcom spoločnosti Herold Business Data (HBD). Z nich najdôležitejší je spor z rokov 1991 až 1992 na základe určovacej žaloby, ktorú ST podali na firmu HBD. V nej ST žiadajú určiť, že HBD nemá žiadny právny vzťah s telekomunikáciami a teda nemôže si uplatňovať ani pohľadávku. ST totiž ešte v roku 1990 uzavreli s I. Matušíkom ako fyzickou osobou vystupujúcou pod obchodným menom Imco zmluvu o vydávaní telefónnych zoznamov, ktorú vtedy ST jednostranne zrušili. I. Matušík vtedy začal uplatňovať zmluvnú pokutu, ktoré medzičasom mala narásť do astronomických výšok. Majetok firmy Imco bol neskôr podľa I. Matušíka prevedený na HBD. Okresný súd síce v máji 1996 rozhodol, že právny vzťah medzi ST a HBD neexistuje, ale I. Matušík sa odvolal na Krajský súd v Bratislave. „Ten do dnešné dňa nerozhodol, a to by nám v súčasnosti v tejto veci pomohlo, pretože od tohto sporu sa odvíjajú všetky ostatné právne spory,“ dodala I. Kolesárová. Podľa nej by sa tak urýchlilo doriešenie celej kauzy, pretože by sa následne mohli spochybniť všetky nasledujúce súdne spory.

Druhý vážny spor vyplýva z tvrdení I. Matušíka, ktorý spochybnil rozhodnutie Okresného súdu Bratislava 1 z októbra 1996, ktorým bolo zastavené dohodovacie konanie medzi HTM a ST. Návrh na dohodovanie podal Matušík v máji 1996. Zrušenie dohodovacieho konania umožňovala v tom čase platná novela zákona o konkurze a vyrovnaní. „Je síce pravda, že Ústavný súd spomínané znenie zákona uznal za protiústavné v roku 1997, ale zastavenie konkurzu sa riadilo v tom čase platným znením zákona,“ hovorí I. Kolesárová. V tom istom roku I. Matušík zvolal tzv. Radu veriteľov v rozpore so zákonom o konkurze a vyrovnaní. Podľa vtedy platného znenia zákona zvolávať Radu veriteľov mohol len dlžník a nie veriteľ. Rada svojprávne ustanovila Františka Ekeho za riaditeľa štátneho podniku ST a neskôr generálneho riaditeľa ST, a.s. František Eke v roku 1998 na základe zmluvy z 8. apríla 1998 predal ST, š.p. spoločnosti HTM, ktorá v tom čase už figurovala ako právny nástupca firmy HBD. V tejto súvislosti je podľa predstaviteľky ST zaujímavý fakt, že Okresný súd v niektorých prípadoch vyhovel I. Matušíkovi, hoci predkladal len neoverené fotokópie notárskych zápisníc. I. Matušíkovi sa tak napríklad podarilo zapísať spomínanú Radu veriteľov do príslušnej časti Obchodného registra alebo F. Ekeho ako nového riaditeľa ST do živnostenského registra. „Takéto zápisy a potvrdenia sa potom dajú veľmi slušne zneužívať v prospech HTM,“ hovorí I. Kolesárová.

Okrem týchto sporov evidujú ST ešte zhruba desať ďalších, v ktorých súd postupne zamietal návrhy firmy HTM na predbežné opatrenia. I. Matušík sa v týchto sporoch postavil napríklad proti prevodu akcií Poštovej banky. Poslednou medializovanou kauzou sa stali správy o tom, že Okresný súd údajne zablokoval zápis zmien v štatutárnych orgánoch ST po ich privatizácii nemeckou spoločnosťou Deutsche Telekom. Fotokópiu spomínaného uznesenia má SITA k dispozícii. V ňom súd jednoznačne zamietol návrh HTM zapísať predaj ST firme HTM s celým radom výhrad voči podaniu. Jedným z nich je napríklad osoba navrhovateľa. Informácie o údajnom zablokovaní zmien vo vedúcich orgánoch ST prijatých na mimoriadnom valnom zhromaždení označila za zámernú dezinterpretáciu uznesenia Okresného súdu Bratislava 1 aj jeho podpredsedníčka Ivona Hrčeková.

O tom, že registrácia zmien v spoločnosti ST po vstupe strategického investora zápismi do Obchodného registra riadne pokračuje, svedčí podľa I. Kolesárovej aj uznesenie Okresného súdu Bratislava 1 zo 6. septembra, kde sa zapísalo zvýšenie základného imania ST z 20,7 mld. Sk na 26 mld. Sk a zmeny v dozornej rade. Zmeny v predstavenstve by mali byť zapísané hneď, ako jeho nemeckí členovia dostanú povolenie na trvalý pobyt na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS