ČLÁNOK
St. Nicolaus zvýšil zisk vyše dvojnásobne na 22,2 mil. Sk
1. júna 1999

Výrazné zlepšenie hospodárenia dosiahla spoločnosť napriek poklesu prevádzkových výnosov o 9,5 % na 829,5 mil. Sk pri poklese nákladov o 11,5 % na 777,3 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou.

Na zlepšení hospodárenia sa odrazila najmä vyššia rentabilita prevádzkovej činnosti, finančné hospodárenie udržal St. Nicolaus takmer na úrovni roku 1997. Zisk z prevádzkovej oblasti vzrástol o vyše tretinu na 52,2 mil. Sk, strata z finančných operácií sa prehĺbila len o 6,7 % na 23,4 mil. Sk. V roku 1997 sa na celkovom výsledku výrazne podieľal i mimoriadny zisk v sume 7,8 mil. Sk, vlani to bola strata 600 tis. Sk.

Bilančná suma spoločnosti mierne vzrástla o 1,4 % na 1,165 mld. Sk. V aktívach sa výrazne zvýšila výška krátkodobých pohľadávok, a to o 31 % na 575,2 mil. Sk. Výška zásob klesla o 6,2 % na 215,2 mil. Sk. V pasívach vďaka vyššiemu zisku vzrástlo o 3,5 % vlastné imanie, ktoré dosahuje 649,3 mil. Sk. Základné imanie spoločnosti predstavuje 463,5 mil. Sk. Zvýšila sa i hodnota cudzích zdrojov o 1,1 % na 499 mil. Sk, avšak len v dôsledku vyše 2-násobného rastu rezerv. Výška krátkodobých záväzkov sa znížila o 4,6 % na 269,9 mil. Sk a hodnota bankových úverov poklesla o šestinu na 142,7 mil.Sk. Celková zadlženosť je na úrovni 42,8 %.

História spoločnosti siaha až do roku 1867. V súčasnosti St. Nicolaus vyrába asi 160 druhov produktov. Je najväčším slovenským výrobcom liehovín, octu a horčice, kde má až 80-percentný podiel na trhu. Takmer štvrtinový podiel má na trhu kečupov, vyrába i sirupy a polotovary pre potravinársku výrobu. V licencii dánskej spoločnosti Co-Ro Food vyrába koncentrát Sunquick. Podnik umiestňuje vyše 90 % svojej produkcie na domácom trhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS