ČLÁNOK
ST dosiahli v minulom roku zisk pred zdanením 770 mil. Sk
8. marca 2001

V roku 2000 vytvorili Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) zisk pred zdanením vo výške 770 mil. Sk, čo predstavuje zníženie o 831 mil. Sk oproti predchádzajúcemu roku. Celkové výnosy boli vo výške 18,4 mld. Sk a náklady 17,6 mld. Sk. Hlavným príjmom ST boli príjmy z hovorného, ktoré dosiahli 10,969 mld. Sk a vzrástli oproti roku 1999 o 137 mil. Sk. Zisk po zdanení zaznamenal medziročne pokles o 1,4 mld. Sk na úroveň 219 mil. Sk. Údaje sú vypočítané podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS.

Zisk z prevádzkovej činnosti ST bol 3 mld. Sk pri prevádzkových nákladoch 15,3 mld. Sk. Prevádzkový zisk sa oproti roku 1999 znížil o 1,1 mld. Sk. Ako na tlačovej besede informoval prvý výkonný viceprezident spoločnosti pre financie Mark Peter Montagne von Lillienskiold, ekonomické výsledky ST ovplyvnil hlavne vstup strategického partnera Deutsche Telekom (DT) do ST v júli minulého roka.

DT zvýšil základné imanie telekomunikácií o takmer 17 mld. Sk, pričom väčšina týchto prostriedkov sa použila na jednorazové splatenie medzinárodných pôžičiek v celkovej výške 13,93 mld. Sk. Na hospodárenie ST malo vplyv aj oslabenie slovenskej koruny voči euru a americkému doláru. Na výsledkoch telekomunikácií sa odrazili aj vytvorené rezervy na odstupné pre zamestnancov na tento rok vo výške 253 mil. Sk, ďalej započítané náklady na pohľadávky voči verejnoprávnym médiám. Tie ku koncu minulého roka dlhovali telekomunikáciám viac ako 700 mil. Sk. Podľa M. Lillienskiolda ST si rezervy tvoria hlavne k úrokom na pohľadávky. Viceprezident neuviedol konkrétnu výšku očakávaného zisku na tento rok, potvrdil však, že januárové výsledky tesne nedosiahli plánovanú úroveň, čo však nemá veľkú vypovedaciu hodnotu pre celoročné prognózy.

V roku 1999 výnosy ST predstavovali vyše 18,4 mld. Sk. Vlani tak telekomunikáciám prvýkrát, i keď len mierne, poklesli celkové výnosy. Na druhej strane narástli prevádzkové náklady, ktoré v roku 1999 predstavovali 14,3 mld. Sk. Negatívne sa vyvíjal aj ukazovateľ marže EBITDA, ktorý je hlavným ukazovateľom efektivity vynaložených nákladov. Ten v roku 2000 dosiahol 41 % oproti hodnote 44,8 % z roku 1999. Negatívne hodnotia predstavitelia firmy aj vývoj podielu prevádzkových nákladov na výnosoch, ktorý medziročne vzrástol z 77,5 % na 83,4 %.

Priemerný počet zamestnancov v minulom roku bol 13 518 ľudí, čo predstavuje medziročný pokles o 699 osôb. Digitalizácia dosiahla úroveň 70,4 %. Produktivita práce meraná počtom hlavných telefónnych staníc (HTS) na jedného zamestnanca dosiahla hodnotu 126. Cieľovým stavom podľa prezidenta ST Ladislava Mikuša 350 HTS na zamestnanca. Penetrácia HTS predstavovala ku koncu roka 31,4 %, z toho penetrácia ISDN 0,7 %. Celkový majetok ST bol vlani v hodnote 58,6 mld. Sk a vlastné imanie dosiahlo výšku 41,3 mld. Sk. Telekomunikácie investovali do rozvoja infraštruktúry 4,9 mld. Sk.

Majoritným, 51-percentným vlastníkom ST je DT. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vlastní 34 % a Fond národného majetku 15 % akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS