ČLÁNOK
ST chcú navyšovať imanie v PB len za určitých podmienok
24. februára 2000

Ako pre agentúru SITA uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ST Emil Hubinák, navyšovanie by rozhodne malo prebehnúť riadene a pod kontrolou Národnej banky Slovenska (NBS) s ohľadom na stav banky a štruktúru trvale sa meniacich akcionárov.
”Sme ochotní zúčastniť sa navyšovania imania, ak sa zrealizuje podľa možnosti na tom istom valnom zhromaždení bezprostredne po predchádzajúcom znížení súčasnej výšky základného kapitálu a vysporiadaní straty na jeho úkor,” skonštatoval šéf ST. V takomto prípade by telekomunikácie, ako akcionár s 25,5-percentným podielom, boli ochotné pristúpiť na zníženie imania napríklad na 500 mil. Sk zo súčasných 1,2 mld. Sk, a následne sa zúčastniť na navyšovaní na úroveň približne 1,6 mld. Sk. Navyšovania by sa však podľa neho vzhľadom na zhoršujúce sa výsledky banky od obdobia, kedy štát stratil v PB majoritný podiel, mali zúčastniť iba štátom kontrolované subjekty. Keby sa straty uhrádzali až po navýšení imania, znášali by ich vlastne iba imanie navyšujúci akcionári a nie tí, ktorí stav banky spôsobili, čo by mohlo mať negatívny vplyv na rozbehnutú privatizáciu ST.
V celom procese by sa ďaleko výraznejšie mala angažovať NBS riadením celého navyšovania. V tejto súvislosti E. Hubinák skonštatoval, že doterajší postup bankového dohľadu bol liknavý a nedostatočne dôrazný.
ST podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa už niekoľkokrát otvorene deklarovali, že chcú navŕšiť základné imanie, ale len za predpokladu, že pred samotným zvýšením dôjde k úprave základného kapitálu podľa výsledkov právneho a účtovného auditu, následne sa navýši imanie a začne sa proces hľadania seriózneho strategického investora.
Predstavitelia PB nedávno informovali o potrebe navyšovania základného imania banky. Táto potreba podľa ich slov súvisí približne s jednomiliardovou stratou, ktorú banka očakáva za minulý rok. Základné imanie PB momentálne dosahuje 1,2 mld. Sk pri bilančnej sume okolo 20 mld. Sk. Objem celkového navýšenia základného imania by mal predstavovať hodnotu očakávanej straty, teda 1 mld. Sk. Podľa vyjadrení predstaviteľov PB by k navýšeniu základného imania mohlo dôjsť ešte v prvom štvrťroku tohto roka. Svoj záujem o navyšovanie už prejavila súkromná spoločnosť Istrokapitál, a.s., ktorej podiel v banke v súčasnosti nepriamo dosahuje údajne približne tretinu. Istrokapitál už požiadal o posúdenie jeho účasti na navýšení imania v PB Národnú banku Slovenska, ktorá sa však zatiaľ k žiadosti nevyjadrila. Podľa minulotýždňového vyjadrenia ministerky financií Brigity Schmögnerovej však ministerstvo financií nebude súhlasiť s navýšením základného imania v PB spoločnosťou Istrokapitál, keďže ako uviedol hovorca ministerky Peter Švec, Istrokapitál nespĺňa niektoré podmienky akcionára. Podľa zverejnených informácií týždenníka Trend je táto spoločnosť prepojená okrem iných so spoločnosťou Stredoeurópsky maklérsky dom, o.c.p., a.s. od ktorého nedávno Poštová banka prebrala lukratívne výplaty štátnych dlhopisov.
Ďalší z významných akcionárov Poštovej banky, Slovenská pošta, š.p. s približne 17-percentným podielom na základnom imaní PB, nedávno uviedol, že má prirodzený záujem na zachovaní svojho podielu v tejto bankovej inštitúcii. Tento záujem Slovenskej pošty vychádza z potreby zachovania jej vplyvu na strategické rozhodnutia banky, ktoré majú dopad na spoločné obchodné aktivity oboch subjektov. Slovenská pošta sa na navyšovaní základného imania PB zúčastní v tom prípade, že zabezpečí dostatok finančných zdrojov a zároveň tento krok nebude mať negatívny vplyv na jej hospodárske výsledky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS