ČLÁNOK
SRA zvýšila ratingové hodnotenie Prvej DDP Tatry-Sympatia
21. novembra 2002

Slovenská ratingová agentúra (SRA) v utorok zvýšila ratingové hodnotenie Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne (DDP) Tatry-Sympatia. DDP dosiahla dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórií transakcií v slovenských korunách na úrovni BBB s pozitívnym výhľadom, čo je o dva stupne nižšie ako ratingové hodnotenie štátu. V kategórii transakcií v cudzích menách zvýšila agentúra ratingové hodnotenie poisťovne z BB- na BB so stabilným výhľadom, čo je o 2 stupne pod úrovňou rizika SR. Krátkodobé ratingové hodnotenie DDP je S2, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BBB. Agentúru SITA o tom informovala SRA.

Prvá doplnková dôchodková poisťovňa Tatry-Sympatia si podľa SRA aj v minulom roku udržala vedúce postavenie na slovenskom trhu doplnkového dôchodkového poistenia s 56-percentným podielom. „V júni 2002 sa výrazne posilnilo základné imanie akciovej spoločnosti Všeobecná sociálna poisťovňa Tatry, ktorá je správcom DDP,“ uvádza sa v stanovisku SRA. Navýšenie základného imania u správcu vytvára podľa ratingovej agentúry predpoklad aj pre stabilný vývoj Prvej DDP Tatry-Sympatia. SRA pozitívne hodnotí aj založenie akciovej spoločnosti Sympatia-Financie, o.c.p. v zmysle nových legislatívnych noriem, ktorá bude koordinátorom správy celého investičného portfólia Prvej DDP Tatry-Sympatia.

Investičná stratégia poisťovne na budúci rok predpokladá investovanie do konzervatívnejších nástrojov finančného a kapitálového trhu pri vopred stanovených jasných investičných pravidlách a rozhodovacích procesoch. Poisťovňa spravuje majetok, ktorého účtovná hodnota k 30. septembru dosiahla 3,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS