ČLÁNOK
SRA udelila ratingové hodnotenie Snine
5. novembra 2002

Slovenská ratingová agentúra (SRA) udelila v pondelok ratingové hodnotenie mestu Snina. Agentúra priradila Snine dlhodobý korunový rating na úrovni BB- so stabilným výhľadom. Zároveň SRA udelila mestu v kategórii transakcií v cudzích menách rating B- so stabilným výhľadom. Krátkodobý rating Sniny je S3. Informovala o tom SRA.

Podľa SRA, vykazuje objem skutočne dosiahnutých príjmov mesta Snina kolísavý trend vývoja. Agentúra však hodnotí pozitívne diverzifikovanú štruktúru príjmovej časti rozpočtu. Rezervy SRA vidí v oblasti riadenia pohľadávok. „Mesto eviduje vysoký objem pohľadávok, ktoré ku koncu júna predstavovali takmer 39 mil. Sk,“ uvádza sa v správe SRA. Najvyššiu položku podľa SRA tvoria pohľadávky na dani z nehnuteľnosti, na nájomnom za prenajaté pozemky a nebytové priestory a pohľadávky na úseku bytového a tepelného hospodárstva. Väčšinu z týchto pohľadávok predstavujú pohľadávky ťažko vymožiteľné. SRA preto odporúča, aby mesto pri nadväzovaní obchodných zmluvných záväzkov lepšie preverovalo bonitu svojich budúcich partnerov.

Agentúra hodnotila pozitívne spoluprácu mesta a podnikateľskej sféry. Snina podľa SRA podporuje všetky podnikateľské aktivity, ktoré prispievajú k udržaniu zamestnanosti. Príkladom spolupráce mesta s podnikateľskou sférou je podľa SRA vytváranie podmienok, ktoré pomáhajú rozvoju podnikateľskej sféry v meste. Na nedostatky upozornila agentúra v oblasti nakladania a hospodárenia s majetkom mesta.

SRA vznikla v roku 2001 ako nezávislá analytická spoločnosť. K 30. septembru pridelila svoje ratingové hodnotenie trinástim slovenským mestám a niektorým slovenským podnikom. Začiatkom októbra uzatvorila dohodu o spolupráci aj so Združením miest a obcí Slovenska. Do konca tohto roku plánuje agentúra prideliť ďalšie ratingové hodnotenia mestám a obciam, medzi inými aj hlavnému mestu SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS