ČLÁNOK
SRA udelila ratingové hodnotenie mestu Nitra
28. novembra 2002

Slovenská ratingová agentúra (SRA) priradila v utorok ratingové hodnotenie krajskému mestu Nitra. Agentúra pridelila mestu dlhodobý korunový rating A- so stabilným výhľadom. Zároveň Nitre udelila dlhodobý devízový rating BBB- so stabilným výhľadom. Krátkodobý rating Nitry je S2. Agentúru SITA o tom informovala SRA.

Mesto Nitra má podľa agentúry dobre vybudovaný systém interných smerníc a všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa riadia základné funkcie mesta a nakladanie s majetkom. Ako sa ďalej v správe SRA uvádza, systém interného riadenia na mestskom úrade je dostatočne flexibilný, mesto má jasne definované riadiace štruktúry a zodpovednosti jednotlivých stupňov riadenia. Podľa agentúry má Nitra stanovenú jasnú koncepciu v oblasti nakladania s majetkom a tiež vo finančnej oblasti. Finančné rezervy mesta dávajú podľa SRA predpoklad úspešného zvládnutia aj nepredvídaných situácií, napríklad v súvislosti s reformou verejnej správy.

Nitra významnou mierou podporuje kultúrny, športový a spoločenský život v meste. Agentúra pozitívne hodnotí aj marketingové aktivity mesta. K skvalitneniu života v meste prispelo podľa SRA aj množstvo investičných akcií za podpory investorov.

SRA vznikla v roku 2001 ako nezávislá analytická spoločnosť. Začiatkom októbra uzatvorila dohodu o spolupráci aj so Združením miest a obcí Slovenska. Ratingové hodnotenie mestu Nitra bolo už osemnáste verejné ratingové hodnotenie SRA a trináste komunálne ratingové hodnotenie. Do konca tohto roku plánuje agentúra prideliť ďalšie ratingové hodnotenia mestám a obciam, medzi inými aj hlavnému mestu SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS