ČLÁNOK
SRA priradila rating VÚB AM na úrovni BB+
10. októbra 2002

Slovenská ratingová agentúra (SRA) priradila v utorok ratingové hodnotenie pre správcovskú spoločnosť VÚB Asset Management, a.s. (VÚB AM). Pridelené dlhodobé ratingové ohodnotenie BB+ so stabilným výhľadom je jeden stupeň pod úrovňou rizika SR pre transakcie v cudzích menách. Rating mamažmentu kvality je na úrovni Q3, čo znamená nadpriemernú úroveň riadenia procesov, manažmentu portfólia a zhodnotenia vplyvov vonkajšieho prostredia. Agentúru SITA o tom informoval výkonný riaditeľ SRA Rudolf Autner.

Výber cenných papierov do portfólia a jeho manažovanie je podľa SRA založené tak na kvantitatívnych, ako aj na kvalitatívnych metódach. Pri akciovom a zmiešanom fonde využíva VÚB AM intenzívne kapacity a know-how skupiny Intesa BCI. Určité nedostatky však agentúra vidí pri analýze konkurencie. Správcovská spoločnosť má však podľa SRA dobre prepracovaný systém predaja, dlhodobú koncepciu pri predaji produktov a jasne definovanú stratégiu fondov.

VÚB AM je jedna z piatich dcérskych spoločností VÚB, a.s., ktorá v súčasnosti spravuje šesť otvorených podielových fondov. Z nich sú tri dlhopisové – Korunový, Dolárový a Eurofond. Korunový fond ukončil minuloročné hospodárenie so ziskom 8,018 mil. Sk, Dolárový fond dosiahol zisk 4,93 mil. Sk a Eurofond skončil so ziskom 2,54 mil. Sk. Z nových fondov dosiahol pozitívny hospodársky výsledok len Peňažný korunový fond, a to vo výške 31 tis. Sk. Čistá hodnota aktív v spravovaných fondoch predstavovala k ultimu roka viac ako 387 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS