ČLÁNOK
SRA pridelila ratingové hodnotenie Palme-Tumys
6. decembra 2002

Slovenská ratingová agentúra (SRA) priradila ratingové hodnotenie akciovej spoločnosti Palma-Tumys. Dlhodobý korunový rating dominantného výrobcu rastlinných olejov a tukov na domácom trhu stanovila na úrovni BBB so stabilným výhľadom, čo je hodnotenie o dva stupne nižšie ako hodnotenie Slovenskej republiky. V kategórii transakcií v cudzích menách SRA spoločnosti Palma-Tumys priradila hodnotenie BB. Krátkodobý rating agentúra stanovila na úrovni S2, čo je najlepšie možné krátkodobé hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobý rating na úrovni BBB. Agentúru SITA o tom informoval výkonný riaditeľ SRA Rudolf Autner.

Dôvodom pridelenia týchto hodnotení je podľa Autnera stabilita v hospodárení a v dosahovanej efektívnosti podnikateľskej činnosti. „Kladný hospodársky výsledok tvorí priemerne 3 % z tržieb, ovplyvňuje ho celková zadlženosť spoločnosti. Dlh je dôsledkom nutnosti predfinancovať poľnohospodárskych pestovateľov základných výrobných surovín, repky olejnej a slnečnice,“ konštatoval.

Na pridelenie ratingových hodnotení Palme-Tumys vplývalo aj tohtoročné úspešné recertifikovanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000. V súlade s medzinárodnými normami podnik definuje aj systém environmentálneho manažérstva a systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Podľa Autnera obrazom vysokej dosahovanej kvality výrobkov je aj niekoľkonásobné ocenenie spoločnosti v rámci súťaže Slovak Gold.

Palma-Tumys v súčasnosti dosahuje v tukoch v spotrebiteľskom balení na slovenskom trhu podiel 54,6 %, kým najvýznamnejší zahraničný konkurent má podiel vyše 40 %. Trhový podiel Palmy-Tumys v jedlých olejoch v spotrebiteľskom balení na Slovensku predstavuje 62 % a v mydlách 36 %. Spoločnosť navyše zásobuje takmer všetky slovenské potravinárske spoločnosti tukom aj jedlými olejmi.

Akciová spoločnosť Palma-Tumys hospodárila počas prvých deviatich mesiacov tohto roka podľa neauditovaných a nekonsolidovaných výsledkov so ziskom na úrovni 133,95 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o 61,4 mil. Sk. Prevádzkový zisk podniku dosiahol 213,3 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS