ČLÁNOK
SRA preferuje postupnú liberalizáciu trhu s energiou
10. júna 2002

Slovenská ratingová agentúra (SRA) preferuje z hľadiska udržania kontinuity v makroekonomickej oblasti postupnú liberalizáciu energetického trhu. „Akýkoľvek odklad by totiž mohol znamenať nepriaznivý šok v ďalšom období aj s možnými neželanými následkami,“ zdôrazňuje agentúra.

SRA dodáva, že konkurenčné prostredie je kľúčové z hľadiska zefektívnenia procesov v ekonomike a preto je dôležité, aby záujmy hospodárstva boli nadradené záujmom odvetvia. „Dá sa predpokladať, že liberalizácia trhu negatívne ovplyvní energetiku, avšak výhody hospodárskej súťaže by mali pocítiť všetky segmenty hospodárstva,“ píše vo svojom stanovisku SRA.

Hlavnou výhodou vstupu do EÚ by mali byť podľa agentúry práve náklady ušetrené pôsobením silnejších trhových mechanizmov. Medzinárodná marketingová spoločnosť Taylor Nelson Sofres zverejnila v týchto dňoch výsledky prieskumu zameraného na liberalizácie trhu s elektrickou energiou. Liberalizácia trhu s elektrickou energiou by mala pomôcť rozvoju slovenskej ekonomiky. „Podľa názoru odborných respondentov má na zvyšovanie konkurencieschopnosti odberateľov elektrickej energie vplyv okrem iného aj možnosť výberu konečného dodávateľa, nakoľko jedným z pozitívnych dôsledkov liberalizácie trhu by malo byť zníženie cien elektrickej energie,“ povedal project manager spoločnosti Taylor Nelson Sofres (TNS) Štefan Škultéty. Prieskum spoločnosti medzi významnými spotrebiteľmi energie, zástupcami podnikov v odbore energotechniky, ako aj ekonomickými analytikov a odborných redaktorov bol zameraný na liberalizáciu trhu a legislatívu energosektora.

Viac ako tri štvrtiny opýtaných odborníkov uviedlo, že prechodné obdobie liberalizácie v kapitole Energia v negociačnom procese Slovenska s Európskou úniou má slúžiť najmä na reštrukturalizáciu tohto sektora. Prvým krokom liberalizácie trhu má byť najmä náprava cenových deformácií. Odborníci neboli jednotní v názore na otázku, či slovenská legislatíva dáva odberateľom dostatočné záruky na garantované dodávky energie bez zmluvného vzťahu s dodávateľom pri vstupe ďalších subjektov na slovenský trh.

Väčšina opýtaných sa domnieva, že privatizácia elektrickej distribučnej sústavy vytvorí tlak na urýchlenie procesu nápravy cien energií a následnú liberalizáciu. Na vytvorenie konkurenčného prostredia má podľa 80 percent opýtaných prispieť aj vstup významných zahraničných energetických firiem na slovenský trh. Viac ako polovica opýtaných odborníkov je jednotná v názore, že tempo liberalizácie trhu s elektrickou energiou zakotvené v legislatíve je príliš pomalé. Takmer všetci respondenti sú presvedčení, že nie je v záujme odberateľov zachovať súčasný monopol Slovenských elektrární na dovoz elektrickej energie zo zahraničia.

Ako ďalej ukázal prieskum, podľa väčšiny respondentov štátna regulácia koncových cien energie nemôže vyvolať na Slovensku podobnú krízu energotechnického priemyslu ako v Kalifornii v roku 2001, kedy prišlo k výpadkom prúdu na rozsiahlych územiach.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS