ČLÁNOK
SR znížila v októbri zahraničný dlh o pol miliardy dolárov
30. januára 2001

Slovenská republika vykazovala k 31. októbru 2000 podľa predbežných údajov celkovú hrubú zahraničnú zadlženosť vo výške 10,454 mld. USD, čo je pokles o pol miliardy dolárov oproti septembrovým 10,956 mld. USD. Na každého obyvateľa Slovenska tak koncom októbra pripadol podiel celkového hrubého zahraničného dlhu v sume 1 956 USD, zatiaľ čo mesiac predtým to bolo 2 050 USD. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS). Zníženie zahraničných záväzkov Slovenska súvisí s privatizačnými aktivitami vlády.

Oficiálne zadlženie vlády SR a NBS bolo na úrovni 2,728 mld. USD a medzimesačne pokleslo o 262 mil. USD. Celková zadlženosť komerčnej sféry, čiže komerčných bánk a podnikateľských subjektov vrátane zahraničných dlhových záväzkov voči nerezidentom v slovenských korunách, ku koncu októbra dosiahla 7,259 mld. USD. Podniky znížili svoju zadlženosť v priebehu októbra o 253 mil. USD, záväzky bánk naopak mierne narástli. Dlh obcí, ktorý tvoria emitované dlhopisy Bratislavy, predstavoval 160,5 mil. USD. Priamy zahraničný dlh vládnych agentúr (Štátny fond cestného hospodárstva) bol 306,6 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné záväzky 8,145 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh k ultimu októbra 2000 dosiahol 2,308 mld. USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu októbra dosiahol 22,08 %.

Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 10,5 mld. USD a zahraničných aktív vo výške 7,4 mld. USD, dosiahla ku koncu októbra 3,1 mld. USD. Zahraničné aktíva tvoria devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk a zahraničné aktíva podnikovej sféry, mimo majetkových podielov. Najmä v dôsledku privatizačných aktivít vlády čistý zahraničný dlh v priebehu prvých desiatich mesiacov roka 2000 výrazne poklesol o 1,3 mld. USD, pričom najväčší pokles čistého zahraničného dlhu zaznamenal sektor komerčných bánk vo výške 0,6 mld. USD, podnikový sektor znížil zadlženosť o 0,4 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS