ČLÁNOK




SR získala predajom podielu v ČSOB 400 mil. eur
21. decembra 1999

Kupujúcimi sú belgická banka KBC Bank, ktorá získa 16,66 % akciového kapitálu a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorá získa 7,47-percentný podiel. Slovensko predajom tohto podielu získa 400 mil. eur, teda približne 17 mld. Sk. Belgická banka KBC, ktorá doteraz vlastnila 67 % ČSOB, zaplatí Národnej banke Slovenska 275 mil. eur a EBOR 125 mil. eur. Za slovenskú stranu zmluvu podpísal guvernér centrálnej banky Marián Jusko.
M. Jusko predpokladá, že po odpočítaní nákladov NBS, ktoré investovala do ČSOB, čistý zisk bude približne vo výške 16 mld. Sk. Použitie získaných prostriedkov z tejto transakcie prerokuje vláda SR na svojej stredajšej schôdzi. Ako na tlačovej besede informovala ministerka financií SR Brigita Schmögnerová, Ministerstvo financií (MF) SR podporí zámer použiť výnos na uhradenie dlhov Železníc SR voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovým úradom.
Belgická banka KBC plánuje v priebehu 3 až 5 rokov vrátenie približne 20% podielu akcií v ČSOB na burzu cenných papierov, čím predpokladá ozdravenie a zviditeľnenie banky. KBC ďalej plánuje v časovom horizonte 12 mesiacov rozšíriť svoje aktivity o poisťovaciu činnosť. Ako povedala B. Schmognerová, získanie licencie na výkon poisťovacej činnosti pre KBC nie je problém, ako aj získanie licencie pôsobiť ako penzijný fond. Riaditeľ skupiny finančných inštitúcií EBOR Kurt Geiger, ktorý bol za svoju stranu poverený podpísaním zmluvy, vyjadril záujem podieľať sa na reštrukturalizácii ďalších slovenských bánk, pričom konkrétne spomenul Poľnobanku, a.s. a VÚB, a.s.
Vláda SR odsúhlasila poskytnutie revolvingového úveru ČSOB v maximálnej výške 10 mld. Sk formou opakovaných trojmesačných úverov poskytnutých zo štátnych finančných aktív za trhové podmienky. Celková doba poskytovania úveru je stanovená na tri roky. Podpísaním zmluvy o predaji akcií ČSOB z portfólia NBS belgickej banke KBC a zaplatením kúpnej ceny, ktoré by sa malo uskutočniť v utorok, sa splní podmienka na realizáciu odsúhlaseného úveru.
Premiér SR Mikuláš Dzurinda zhodnotil transakciu ako významný krok v privatizácii a reštrukturalizácii slovenských bánk. „Slovensko by sa malo prostredníctvom takýchto zmlúv stať dôveryhodným obchodným partnerom a prilákať viac zahraničných investorov “ dodal M. Dzurinda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS