ČLÁNOK
SR získa od EIB prostredníctvom Citibank 20 mil. EUR
24. septembra 2000

Európska investičná banka (EIB) poskytne prostredníctvom komerčných bánk krajinám Pobaltia, Poľsku a Slovensku celkovo 150 mil. EUR na projekty pre malé a stredné podniky v oblasti priemyslu, služieb, cestovného ruchu, životného prostredia, infraštruktúry a energetiky. Z toho získa Slovensko prostredníctvom Citibank Slovakia 20 mil. EUR, Poľsko 100 mil. EUR a pobaltské krajiny 30 mil. EUR. V priebehu dnešného dňa by sa mala podpísať aj zmluva medzi EIB a Citibank.

Viceprezident EIB Wolfgang Roth pri tejto príležitosti v Prahe povedal, že Slovensko tak doteraz získalo úvery z EIB v objeme takmer 1 mld. EUR. „Európska investičná banka sa snaží rozšíriť spoluprácu s bankovým sektorom v stredo a východoeurópskom regióne. Súvisí to s procesom integrácie, preto zintenzívňujeme pomoc kandidátskym krajinám,“ skonštatoval.

EIB v máji 2000 informovala, že predpokladá poskytnúť v tomto roku na Slovensko pôžičky v súhrnnom objeme približne 300 mil. EUR. Finančné zdroje z týchto pôžičiek by mali smerovať predovšetkým do oblasti dopravy a mali by byť určené aj pre zahraničných investorov do súkromného priemyselného sektora. V uplynulom roku poskytla EIB na Slovensko pôžičky v celkovom objeme 270 mil. EUR.

Od vzniku SR v roku 1993 poskytla EIB na Slovensko pôžičky v celkovom objeme takmer 950 mil. EUR (v tejto hodnote nie je započítaný objem vyššie uvedenej 20-miliónovej pôžičky), čo z celkového objemu úverov poskytnutých touto bankou do krajín strednej a východnej Európy (SVE) predstavuje približne 8 %. Najväčší objem úverov poskytla v tomto období EIB Poľsku (25 %), Českej republike (20 %), Maďarsku a Rumunsku (po 13 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS