ČLÁNOK
SR zaznamenala vlani podľa OECD pokrok v privatizácii
10. júla 2002

Počas roku 2001 privatizačná aktivita v krajinách Visegrádskej štvorky bola zmiešaná. Slovensko a ČR zaznamenali vlani podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) výrazný pokrok v privatizácii. Výnosy z privatizácie v Poľsku sa výrazne znížili, zatiaľ čo Maďarsko zaznamenalo veľmi malú aktivitu. Uviedla to OECD vo svojej správe o trendoch na finančných trhoch.

Príjmy z privatizácie na Slovensku v minulom roku predstavovali 0,508 mld. USD, čo predstavuje pokles oproti 1,313 mld. USD v predchádzajúcom roku. Pre porovnanie výnosy v Maďarsku vlani poklesli takmer o jednu tretinu na 43 mil. USD, v Poľsku sa znížili na 1,586 mld. USD z úrovne 6,262 mld. USD. Česi zaznamenali nárast na 1,603 mld. USD z predchádzajúcich 0,520 mld. USD.

V minulom roku pokračoval trend poklesu privatizačnej aktivity v krajinách OECD, ktorý začal v roku 2000. Po dosiahnutí vrcholu rastu príjmov z privatizácie v roku 1998 na 100 mld. USD, privatizačné príjmy v roku 2001 dosiahli mierne viac ako 20 mld. USD. Hlavným dôvodom poklesu je oslabenie akciových trhov a zhoršenie ekonomickej výkonnosti počas roku 2001, čo vyústilo do zrušenia, resp. posunutia niektorých plánovaných privatizácií. OECD očakáva pokračovanie trendu spomalenia privatizačnej aktivity v členských krajinách, keďže privatizačné programy sa dokončujú vo viacerých väčších členských krajinách.

Za posledných desať rokov predaj v telekomunikačnom sektore predstavoval najväčší zdroj privatizačných príjmov v krajinách OECD. Na začiatku roku 2001 telekomunikačné spoločnosti vo väčšine členských krajín OECD boli úplne alebo čiastočne privatizované aj vzhľadom na zmeny v technológiách, čo si vyžiadalo investície na zlepšenie existujúcich služieb a dopyt po nových službách.

Druhým najväčším zdrojom privatizačnej aktivity v minulom roku bol finančný sektor. OECD v tejto súvislosti spomína vo svojej správe aj kompletizáciu predaja jadra bankového sektora v SR ako aj privatizáciu českej Komerční banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS