ČLÁNOK
SR vyčerpala z peňazí EÚ ku koncu novembra 48,82 %
17. decembra 2013

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v súčasnom programovom období 2007 až 2013 ku koncu novembra takmer 5,679 mld. eur, čo predstavuje 48,82 % z celkovej alokovanej sumy 11,632 mld. eur. Využitie európskych zdrojov vo všetkých štrnástich operačných programoch sa oproti koncu októbra zvýšilo o 193,46 mil. eur, resp. o 1,67 percentuálneho bodu. Oproti novembru minulého roka sa čerpanie finančnej pomoci EÚ zvýšilo o 1,514 mld. eur, resp. o 36,4 % a úroveň čerpania vzrástla o 12,6 percentuálneho bodu.

Podľa informácií ministerstva financií vzhľadom na možnosť zálohového financovania zo štátneho rozpočtu boli prijímateľom na implementáciu projektov ku koncu novembra poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 6,026 mld. eur a úroveň čerpania navyšujú na 51,80 % z celkového záväzku. V porovnaní s októbrom je to viac o 253,06 mil. eur, alebo o 2,17 percentuálneho bodu.

Nadpriemernú úroveň využívania peňazí EÚ ku koncu novembra dosiahlo osem operačných programov. Zdravotníctvo si udržalo prvú pozíciu s mierou čerpania 82,68 %, keď použilo 206,71 mil. eur z 250 mil. eur. Regionálny operačný program využil 68,19 % európskych zdrojov (1,060 mld. eur z 1,555 mld. eur) a Zamestnanosť a sociálna inklúzia minula 59,35 % (558,68 mil. eur z 941,3 mil. eur). Program Cezhraničná spolupráca SR – ČR má úroveň čerpania 59,68 % (55,34 mil. eur z 92,74 mil. eur), Interact II 55,80 % (16,83 mil. eur z 30,15 mil. eur), Technická pomoc 54,71 % (53,39 mil. eur z 97,6 mil. eur), Rybné hospodárstvo 50,75 % (6,6 mil. eur z 13 mil. eur) a program Bratislavský kraj 50,66 % (48,23 mil. eur z 95,21 mil. eur).

Pod priemernou úrovňou čerpania zdrojov EÚ je zvyšných šesť programov. Program Konkurencieschopnosť a hospodársky rozvoj využil 47,45 % (459,42 mil. eur z 968,25 mil. eur), Doprava 44,92 % (1,420 mld. eur z 3,16 mld. eur), Výskum a vývoj 43,62 % (527,57 mil. eur z 1,209 mld. eur), Životné prostredie 42,34 % (770,54 mil. eur z 1,82 mld. eur), Informatizácia spoločnosti 37,63 % (317,47 mil. eur z 843,6 mil. eur) a Vzdelávanie 32,06 % (178,42 mil. eur z 556,44 mil. eur).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS