ČLÁNOK
SR vyčerpala z peňazí EÚ ku koncu marca 52,86 %
11. apríla 2014

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 31. marcu tohto roka vo všetkých štrnástich operačných programoch takmer 6,142 mld. eur, čo je 52,86 % z celkového záväzku 11,619 mld. eur. Využitie európskych zdrojov oproti koncu februára vzrástlo o 80,41 mil. eur, resp. o 0,69 percentuálneho bodu. Čerpanie eurofondov oproti vlaňajšiemu marcu sa medziročne zvýšilo o 31,6 %, alebo o 1,474 mld. eur a miera čerpania o 12,74 percentuálneho bodu.

Podľa informácií ministerstva financií vzhľadom na možnosť zálohového financovania zo štátneho rozpočtu boli prijímateľom na implementáciu projektov ku koncu marca poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 6,378 mld. eur a úroveň čerpania navyšujú na 54,90 %. V porovnaní s koncom februára je to viac o 90,83 mil. eur, resp. o 0,79 percentuálneho bodu. Nezrovnalosti a vratky pri zdrojoch EÚ dosiahli 208,51 mil. eur, o ktoré je celkové čerpanie nižšie.

Nadpriemernú úroveň využívania peňazí EÚ ku koncu marca malo osem operačných programov. Zdravotníctvo si udržalo prvú pozíciu s mierou čerpania 84,58 %, keď použilo 211,44 mil. eur z 250 mil. eur. Regionálny operačný program využil 71,8 % európskych zdrojov (1,116 mld. eur z 1,555 mld. eur) a program Cezhraničná spolupráca SR – ČR 63,92 % (59,28 mil. eur z 92,74 mil. eur). Zamestnanosť a sociálna inklúzia dosiahla úroveň čerpania 63,17 % (594,6 mil. eur z 941,3 mil. eur), Interact II 60 % (18,09 mil. eur z 30,15 mil. eur), Technická pomoc 55,86 % (54,52 mil. eur z 97,6 mil. eur), Bratislavský kraj 53,69 % (51,11 mil. eur z 95,21 mil. eur) a Rybné hospodárstvo 53,32 % (6,88 mil. eur z 12,9 mil. eur).

Pod priemernou úrovňou čerpania zdrojov EÚ je zvyšných šesť programov. Program Konkurencieschopnosť a hospodársky rozvoj využil 48,98 % (474,21 mil. eur z 968,25 mil. eur), Výskum a vývoj 48,90 % (591,38 mil. eur z 1,209 mld. eur), Doprava 47,47 % (1,5 mld. eur z 3,160 mld. eur), Informatizácia spoločnosti 46,73 % (394,22 mil. eur z 843,6 mil. eur), Životné prostredie 46,21 % (841,06 mil. eur z 1,820 mld. eur) a Vzdelávanie 42,15 % (228,73 mil. eur z 542,73 mil. eur).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS