ČLÁNOK
SR spečatila dohodu o výstavbe plynovodu s Poľskom
27. novembra 2013

Slovenský minister hospodárstva Tomáš Malatinský podpísal medzivládnu dohodu medzi Slovenskom a Poľskom o spolupráci pri realizácii projektu plynovodu spájajúceho slovenskú a poľskú prepravnú sieť. „Cieľom tejto dohody je vymedziť mechanizmy spolupráce pri príprave a realizácii uvedeného projektu. Projekt predstavuje jednu z priorít slovenskej energetickej politiky v oblasti energetickej infraštruktúry. Slovensko takto zlepší bezpečnosť dodávok plynu diverzifikáciou prepravnej trasy a zdroja a zároveň zvýši konkurenciu a likviditu trhu,“ povedal v tejto súvislosti minister Malatinský.

  Na projekte budú pracovať slovenská spoločnosť Eustream a poľská Gaz System. Tie by mali do konca tohto roka informovať o harmonograme predinvestičných prác súvisiacich s projektom. Na projekte výstavby slovensko-poľského plynovodu investori už minimálne dva roky pracujú. Zhruba pred rokom a pol si spoločnosti Eustream a Gaz-System vybrali dodávateľa na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Víťazom tendra sa stala spoločnosť Gazoprojekt, ktorá na vypracovaní štúdii spolupracuje s poradenskou firmou Ernst & Young a so slovenskou spoločnosťou GasTech.

Štúdia určí potrebné ekonomické náležitosti pre projekt poľsko-slovenského prepojenia a poskytne informácie o všeobecných, technických, ekonomických a environmentálnych podmienkach. Štúdia uskutočniteľnosti sa bude skladať z dvoch analýz. Prvá z nich bude špecifikovať podnikateľské prostredie pre tento projekt. Druhá analýza sa bude týkať otázok spojených s realizáciou projektu a bude obsahovať napríklad podrobný technický popis, ekonomické predpoklady, identifikáciu nákladov, ekonomické analýzy, hodnotenie projektu v súvislosti s ochranou životného prostredia a potenciálny časový harmonogram realizácie projektu.

Začiatok výstavby plynovodného prepojenia zatiaľ nie je známy. “Začiatok výstavby, rovnako ako následné vyhlasovanie tendrov na dodávku stavby sú podmienené prijatím finálneho investičného rozhodnutia v obidvoch spoločnostiach. Toto rozhodnutie bude stanovené na základe záväzného záujmu účastníkov trhu o prepravné kapacity, ako aj výšky pridelenej dotácie z EÚ,“ uviedol koncom októbra pre agentúru SITA hovorca firmy Eustream Vahram Chuguryan. Investori však predpokladajú, že plynovod by mohol začať s prevádzkou najskôr od začiatku roka 2019.

Projekt poľsko-slovenského prepojenia predstavuje vybudovanie nového cezhraničného prepojenia plynovodov, ktoré spojí tranzitné sústavy Poľska a Slovenska. Prepojenie, ktoré je súčasťou plánovaného Severojužného koridoru, diverzifikuje trasy plynovodov. Predpokladom pre vybudovanie Severojužného koridoru je pripojenie poľského LNG terminálu Świnoujście, s možným zdrojom dodávok z nórskeho pobrežia cez baltické potrubie, s plánovaným LNG terminálom na chorvátskom ostrove Krk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS