ČLÁNOK
SR si nezoberie úver na financovanie výdavkov MZ
6. júna 2002

Kabinet na stredajšom zasadnutí prerokoval a schválil návrh na doplnenie a zmenu programovej štruktúry štátneho rozpočtu kapitoly zdravotníctva na rok 2002 a rozhodol, že SR neprevezme úver od Rozvojovej banky Rady Európy (RBRE) na účely financovania kapitálových výdavkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva zdravotníctva SR (MZ).

MZ navrhlo, aby SR tento úver, pôvodne projektovaný na roky 2002 a 2003, neprevzala. „Úver sme prijímali vlani pred zostavením rozpočtu. RBRE zmenila svoje pravidlá v januári a oznámila to koncom marca. Pravidlá sú natoľko zmenené, že z pôvodných deviatich projektov, o ktoré sme sa uchádzali, by sme mohli uplatniť len jeden,“ povedal pre agentúru SITA minister zdravotníctva Roman Kováč. „V pôvodných propozíciách bolo, že banka uznáva investície, ktoré sme vložili v minulých rokoch, ako príspevok Slovenska do celkového projektu,“ upresnil.

Štátny rozpočet na rok 2002 stanovil pre kapitolu MZ výdavky kryté z pripravovaného úveru od RBRE na účely financovania programu výstavby a dostavby nemocníc a ich prístrojové vybavenie v sume 457,5 mil. Sk. Druhú polovicu z celkovej sumy takmer 915 mil. Sk mal pokryť druhý, vládny úver.

MZ teraz navrhlo, aby rozpočtovaný objem programu pripadajúci na zrušený úver RBRE vo výške 457,5 mil. Sk bol použitý z rozpočtu kapitoly ministerstva na nové podprogramy s tým, že celková výška schváleného rozpočtu kapitoly zdravotníctva bude zachovaná. Zmení sa však výška prostriedkov určených na jednotlivé programy.

Náklady na nový podprogram starostlivosti o hmotný a nehmotný investičný majetok nemocníc, polikliník a špecializovaných ústavov zdravotníckej starostlivosti budú predstavovať v tomto roku vyše 348 mil. Sk. Na nový podprogram výstavby a dostavby dôležitých stavieb zdravotníckych organizácii MZ vyčlenilo takmer 186 mil. Sk. Ministerstvo tiež vyčlenilo oproti pôvodným nulovým nákladom aj prostriedky na nové podprogramy na zobrazovaciu techniku, endoskopiu a jednodňovú chirurgiu, laboratórnu medicínu a neurochirurgiu.

Rezort naopak zrušil náklady na existujúce podprogramy, napríklad na nemocnicu s komplexným traumatologickým programom vo výške 113 mil. Sk, ďalej 627,7 mil. Sk vyčlenených na výstavbu a dostavbu vybraných zdravotníckych zariadení v SR – rekonštrukciu a dostavbu nemocnice Michalovce. „Niektoré programy sa nerušia, ale na tento rok sa pre ne zastavia financie a na budúci rok budeme musieť s bankou vyrokovať oveľa lepšie podmienky,“ uzavrel Kováč.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS