ČLÁNOK
SR sa zotaví rýchlejšie ako iné postkomunistické štáty
28. októbra 2009

Slovensko podľa pravidelnej štvrťročnej správy Svetovej banky, ktorú zverejnila v stredu, patrí k tým postkomunistickým novým členom Európskej únie, ktoré v tomto roku zažijú menší pokles ekonomiky a na budúci rok rýchlejšie oživenie. Svetová banka, ktorá vychádzala z odhadov jednotlivých vlád a Medzinárodného menového fondu (MMF), uviedla, že ekonomika celého regiónu za tento rok klesne o 4,2 %. Miernejší pokles ako Slovensko v tomto roku podľa odhadov MMF bude mať iba Česko, ktorého ekonomika sa zmenší o 4,3 %, rovnaký pokles ako SR, a to o 4,7 % má pocítiť Slovinsko, a rast dosiahne iba Poľsko a to na úrovni 1 %. Ostatné ekonomiky sa prepadnú viac ako slovenské hospodárstvo a to v rozsahu od 6,5 % v prípade Bulharska až po 18,5 % v prípade Litvy. Svetová banka vo svojej správe uviedla, že na budúci rok ekonomika desiatich postkomunistických členov EÚ vzrastie iba o 1 %.

MMF pritom odhaduje, že najväčší rast o to na úrovni 3,7 % dosiahne Slovensko, nasledovať má Poľsko s rastom o 2,2 % a Česko s rastom o 1,3 %. Rásť má aj ekonomika Slovinska (o 0,6 %), a Rumunska (0,5 %). Ostatné postkomunistické ekonomiky Európskej únie budú aj na budúci rok klesať a to v rozsahu od 0,9 % v prípade Maďarska až po 4 % v prípade Lotyšska a Litvy. V roku 2011 Svetová banka očakáva rast regiónu na úrovni 3,6 %. Vyzvala však jednotlivé vlády, aby uskutočnili štrukturálne reformy s cieľom posilniť oživenie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS