ČLÁNOK
SR sa indexom vnímania korupcie umiestnila na 51. mieste
28. júna 2001

Slovenská republika sa indexom vnímania korupcie (CPI) spomedzi 91 skúmaných krajín umiestnila na 51. mieste. Agentúru SITA o tom informovala prezidentka organizácie CPHR Transparency International (TI) Emília Sičáková. V minulom roku dosiahol CPI hodnotu 3,5 pričom v medziročnom porovnaní sa hodnota znížila o 0,2 bodu.

Spomedzi krajín strednej a východnej Európy podľa indexu CPI najvyššie miesto obsadilo Estónsko, ktoré bolo na 28. mieste, na 31. mieste nasleduje Maďarsko, 34. je Slovinsko a Litva obsadila 38. miesto. Pred Slovenskom sa umiestilo ešte aj Poľsko, Bulharsko, Chorvátsko a Česká republika. Za Slovenskom sa z krajín strednej a východnej Európy umiestnilo len Lotyšsko, Rumunsko, Ukrajina a Rusko.

Najvyššie hodnoty indexu vnímania korupcie vykázalo Fínsko, Dánsko, Nový Zéland, Sigapur a Švédsko. V týchto krajinách miera vnímania korupcie presiahla 9 bodovú úroveň. Porovnávania medzi jednotlivými rokmi sú podľa TI problematické. Určité trendy v poklese korupcie je podľa správy TI v minulom roku možné pozorovať v Izraeli, Taliansku, Kolumbii, Belgicku a Japonsku. Opačný trend bol naopak zaznamenaný v Malawi, Bolívii, Grécku a Nórsku.

Index CPI vyjadruje stupeň korupcie v jednotlivých krajinách tak, ako ho vnímajú respondenti prieskumov organizovaných renomovanými medzinárodnými inštitúciami. Je to zložený index, zahŕňajúci údaje zo 14 prieskumov vykonaných siedmimi nezávislými inštitúciami medzi podnikateľmi, širokou verejnosťou a analytikmi jednotlivých krajín. Hodnota indexu sa pohybuje v intervale 0 až 10, pričom hodnotenie 10 znamená ekonomiku bez korupcie. Čím je index nižší a čím sa hodnotenia jednotlivých inštitúcií odlišujú viac, tým viac je podľa TI ohrozený hospodársky rast krajiny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS