ČLÁNOK
SR podpíše zmluvu o predaji podielu v ČSOB budúci týždeň
17. decembra 1999

V záverečnom vystúpení k rozprave o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 to uviedla ministerka financií Brigita Schmögnerová. Zároveň bude podpísaná zmluva o poskytnutí prostriedkov zo strany štátu v prospech ČSOB, dodala ministerka.
Získané prostriedky budú podľa jej slov použité najmä na zníženie dlhu štátu, predovšetkým voči Železniciam SR. Ministerstvo financií očakáva, že príjmy z predaja slovenského podielu by mali dosiahnuť výšku 16 až 18 mld. Sk.
Belgická banka je v súčasnosti vlastníkom 65,7-percentného podielu v ČSOB, ktorý získala v lete od českej vlády za 40 mld. Kč. Predaj slovenského 24-percentného podielu bol brzdený dlhoročným spor medzi ČSOB a jej dlžníkom Slovenskou inkasnou jednotkou (SIJ) vlastnenou Slovenskou republikou. Slovensko je ochotné uznať iba časť zo záväzku vyčísleného na 15,5 mld. Sk. Časť slovenského podielu by mala nadobudnúť aj Európska banka pre obnovu a rozvoj.
Vláda pred niekoľkými týždňami odsúhlasila poskytnutie priameho úveru ČSOB v celkovej výške 10 mld. Sk formou opakovaných trojmesačných úverov poskytnutých zo štátnych finančných aktív za trhové podmienky. Poskytnutie úveru bolo viazané na predaj akcií ČSOB z portfólia NBS belgickej banke KBC a na zaplatenie kúpnej ceny. Celková doba poskytovania úveru je stanovená na tri roky v prípade, že arbitrážny súd vo Washingtone nerozhodne v spore medzi SR a ČSOB skôr.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS