ČLÁNOK
SR podla indexu konkurencieschopnosti na 27. mieste
15. mája 2003

Slovenská republika sa podla svetového indexu konkurencieschopnosti ekonomík v roku 2003 umiestnila až na 27. mieste z hodnotených 29 krajín a regiónov v kategórii ekonomík s populáciou do 20 miliónov. Agentúru SITA o tom informoval Martin Chren z Nadácie F. A. Hayeka. Slovensko si tak pohoršilo z vlanajšej 23. pozície. Horšie ako SR bolo hodnotené Slovinsko a Jordánsko. Najkonkurencieschopnejšou krajinou sa v tejto kategórii stalo Fínsko nasledované Singapúrom, Dánskom, Hongkongom a Švajciarskom.

Podla záverov indexu konkurencieschopnosti patria medzi najväcšie výzvy pre SR reforma danového systému, zníženie danového a odvodového zataženia, reformy dôchodkového systému, zdravotníctva, zlepšenie vymáhatelnosti práva a dokoncenie privatizácie energetiky. Najsilnejšími ukazovatelmi SR v rámci indexu sú rast reálneho hrubého domáceho produktu, prílev priamych zahranicných investícií, rast produktivity práce, konkurencia v bankovom sektore, trend zvyšovania kvality verejných financií a kvalifikovaná pracovná sila. Naopak, najslabšími ukazovatelmi sú vysoká miera nezamestnanosti a korupcie, nízka miera podnikatelskej etiky a nerozvinutý kapitálový trh. Problémom sú aj deficity platobnej bilancie a verejných financií.

Z ostatných krajín strednej a východnej Európy sa v našej kategórii pred SR umiestnilo Estónsko na 17. mieste, CR na 21. mieste a Madarsko na 23. pozícii. Druhú skupinu tvorili krajiny s poctom obyvatelov nad 20 miliónov, kde prvé miesta obsadili USA, Austrália, Kanada, Malajzia a Nemecko.

Celosvetový index konkurencieschopnosti ekonomík v roku 2003 zverejnil švajciarsky Inštitút pre rozvoj manažmentu v spolupráci s bratislavskou Nadáciou F. A. Hayeka a 50 dalšími svetovými organizáciami. Index, publikovaný od roku 1989, porovnáva a hodnotí 321 kritérií, ktoré sú združené v štyroch základných oblastiach – ekonomický rast, efektivita vlády, efektivita podnikov a infraštruktúra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS