ČLÁNOK
ŠR po prvýkrát v histórii za prvý štvťrok v prebytku
3. apríla 1998

Oproti koncu februára tak došlo k rastu prebytku o 777 mil. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca Ministerstva financií SR Jozef Mach. Na celý rok je pritom plánovaný deficit rozpočtu na úrovni 5 mld. Sk. Priaznivý vývoj v štátnom rozpočte zatiaľ umožňujú vyššie príjmy a nižšie výdavky štátu ako v minulých rokoch. Výdavky štátneho rozpočtu dosahovali na konci marca 1998 úroveň 42,836 mld. Sk, čo v porovnaní s februárovou úrovňou predstavuje nárast o 17,084 mld. Sk. V porovnaní s minulým rokom sú výdavky rozpočtu nižšie o 438 mil. Sk, pričom za samotný marec sú výdavky nižšie o 155 mil. Sk. Príjmy štátneho rozpočtu dosiahli za prvé tri mesiace tohto roku úroveň 43,939 mld. Sk, čo znamená že v marci zaznamenal rozpočet SR príjmy 17,949 mld. Sk. V porovnaní s minulým rokom boli prímy za prvý štvrťrok vyššie o 4,015 mld. Sk, pričom marcové príjmy boli vyššie o 3,799 mld. Sk. Štátny rozpočet SR predpokladá v tomto roku príjmy na úrovni 179,8 mld. Sk a výdavky 184,8 mld. Sk. Vyplýva z toho, že za prvý štvrťrok sa podarilo príjmy rozpočtu splniť na 24,43 %, pričom výdavky sa plnia len na 23,18 % Plnenie jednotlivých druhov príjmov však zaznamenáva nerovnomerný vývoj. Najdôležitejšiu časť príjmov – daň z pridanej hodnoty sa za prvý štvrťrok podarilo naplniť len na 17,5 % úrovne plánovanej na celý rok. Za prvé tri mesiace sa totiž na DPH vybralo len 11,227 mld. Sk, kým plán na celý rok je 64,25 mld. Sk. Príjmy z DPH predstavovali v marci úroveň 3,695 mld. Sk. Mierne zaostáva aj plnenie spotrebných daní, ktoré do rozpočtu priniesli v prvom štvrťroku 5,094 mld. Sk, čo je 21 % úrovne celého roka. Za marec však výber spotrebnej dane predstavoval 2,286 mld. Sk. Výrazné prekročenie plánovaných úrovní zatiaľ zaznamenávajú dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Za prvý štvrťrok ich plnenie predstavuje 33,9 % celého roka. Trojmesačný príjme z tejto dane bol 18,508 mld. Sk, pričom len v marci to bolo 11,219 mld. Sk. Zvýšené príjmy z tejto dane na konci marca sú však spôsobené systémom výberu daní v SR. Štvrťročné výsledky štátneho rozpočtu SR hovoria aj o tom, že po prvý krát v histórii SR je štátny rozpočet na konci marca v prebytku. V minulom roku bol totiž na konci marca rozpočet v deficite 3,45 mld. Sk, v roku 1996 to bol deficit 3,5 mld. Sk a v predchádzajúcom roku 4,053 mld. Sk. Zatiaľ najhorší štvrťročný výsledok zaznamenal rozpočet hneď v prvom roku existencie SR, kedy dosiahol deficit 11,032 mld. Sk, druhým najhorším bol rok 1994, kedy bol deficit 5,955 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS