ČLÁNOK
SR oficiálne otvorila tender na privatizáciu Slovenských elektrární
11. októbra 2003

Slovenská republika opätovne oficiálne otvorila tender na privatizáciu dominantného výrobcu elektriny na Slovensku Slovenských elektrární, a.s. (SE). Inzerát uverejnený v piatok v Hospodárskych novinách a medzinárodnej tlači vyzýva investorov s dodatočným záujmom, aby prejavili záujem o nadobudnutie 49-percentného podielu na základnom imaní SE zahŕňajúceho manažérsku kontrolu spoločnosti. Strategický investori s dodatočným záujmom musia predložiť vyjadrenie svojho záujmu v papierovej alebo elektronickej forme najneskôr do 7. novembra 2003. Záujemcovia, ktorí prejavili záujem v roku 2002, sú považovaní za existujúcich účastníkov tendra a nevyžaduje sa od nich opätovné prejavenie záujmu.

Od strategických investorov s dodatočným záujmom sa podľa inzerátu požaduje, aby preukázali skúsenosti s prevádzkou konvenčných či jadrových výrobných zdrojov na liberalizovanom trhu. Taktiež sa vyžaduje preukázanie, že veľkosť potenciálneho investora, resp. konzorcia investorov je primeraná veľkosti privatizačnej transakcie.

Strategickí investori s dodatočným záujmom musia zároveň predložiť podpísanú dohodu o mlčanlivosti. V prípade úspechu pri predložení vyjadrenia záujmu a po podpísaní dohody o mlčanlivosti, odovzdá privatizačný poradca vlády PricewaterhouseCoopers úspešným záujemcom dôverné informačné memorandum týkajúce sa SE. Následne budú investori s dodatočným záujmom, ktorí si vyzdvihli informačné memorandum, vyzvaní, aby pokračovali v tendri predložením takzvaného Letter of intent. Predloženie Letter of intent sa očakáva k 5. decembru 2003.

V zmysle uznesenia, ktorým vláda schválila metódu a alternatívy privatizácie SE, budú môcť investori s dodatočným záujmom predkladať predbežné ponuky buď na kúpu minoritného podielu v SE ako celku alebo v dvoch nových spoločnostiach v 100-percentnom vlastníctve SE. Obe spoločnosti, z ktorej jedna by prevádzkovala jadrové zdroje a druhá konvenčné, by boli založené ešte pred ukončením tendra.

Akciová spoločnosť SE vznikla zápisom do Obchodného registra 21. januára 2002. Pôvodné Slovenské elektrárne sa na základe uznesenia vlády rozdelili na tri subjekty – Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s., Tepláreň Košice, a.s. a čisto výrobné Slovenské elektrárne, a.s.

V minulom roku vyprodukovali SE 27 445 GWh elektrickej energie. Inštalovaný výkon SE v roku 2002 dosiahol 6 881 MW, pričom v tom istom roku SE zo zaobstaranej elektrickej energie dodali 56,2 % trom regionálnym rozvodným spoločnostiam na Slovensku, zatiaľ čo 26,4 % sa vyviezlo a 9,4 % sa dodalo priamym odberateľom.

Tender na privatizáciu SE bol pôvodne vyhlásený 1. augusta 2002. Záujem o privatizáciu SE pôvodne prejavilo osem spoločností, pričom prejavili záujem len o kúpu konvenčných elektrární. Dodatočne svoj záujem deklarovala aj česká energetická spoločnosť ČEZ, ktorá ako jediná prejavila záujem sprivatizovať elektrárne ako celok a ďalšia nekonkretizovaná renomovaná energetická spoločnosť. Podľa neoficiálnych informácií by mohlo ísť o americkú spoločnosť AES Corp.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS