ČLÁNOK
SR môže do konca roka 2008 dočerpať ešte okolo 20 miliárd Sk
26. decembra 2007

SR môže do konca roka 2008 dočerpať ešte okolo 20 miliárd SkMinister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek považuje mieru čerpania zo štrukturálnych fondov Európskej únie za adekvátnu možnostiam Slovenska, dúfa však, že v čerpaní eurofondov nebude SR zaostávať za inými členskými krajinami
 


Slovensko môže do konca roka 2008 vyčerpať zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci skráteného programového obdobia 2004 až 2006 ešte okolo 20 mld. Sk. Z celkovej sumy 44,7 mld. Sk, ktorú malo k dispozícii, totiž ku koncu októbra vyčerpalo vyše 24 mld. Sk, čo predstavovalo čerpanie na úrovni viac ako 54 %. „Osobne považujem mieru čerpania za adekvátnu našim možnostiam. Musíme si uvedomiť, že v máji 2004 sme vstupom do Európskej únie nasadali do rozbehnutého vlaku,“ uviedol pre agentúru SITA minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek.


To, že na Slovensku chýbali reálne skúsenosti s implementáciou fondov, ako aj personálne a technické kapacity, označil za prirodzené. Všetky potrebné štruktúry museli byť budované za pochodu, avšak skúsenosti získané v rámci skráteného programového obdobia významne umožnili kvalitne sa pripraviť na nasledujúcich sedem rokov programového obdobia 2007 až 2013, konštatoval minister. Napriek tomu však zostáva optimistom a dúfa, že Slovensko nebude zaostávať za inými členskými krajinami únie v čerpaní eurofondov.


„Medzi najúspešnejšie operačné programy z pohľadu výšky čerpania prostriedkov patrí operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorý dosiahol úroveň čerpania takmer 70 %,“ zhodnotil Janušek. K úspešným zaradil aj program INTERREG zameraný na rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi SR a Českou republikou s mierou čerpania zdrojov 56 %, ako aj program Ľudské zdroje či program Základná infraštruktúra s úrovňou čerpania 54 %.


 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS