ČLÁNOK
SR má tento rok deblokovat 198,3 mil. USD ruského dlhu
1. apríla 2003

Deblokácie dlhu Ruskej federácie voci Slovensku by mali v tomto roku predstavovat 198,3 mil. USD. Celková zadlženost Ruskej federácie by tak mala klesnút z 295,7 mil. USD evidovaných ku koncu minulého roka na 97,4 mil. USD. Postup pri vysporiadaní pohladávok SR voci Rusku ešte musí schválit vláda.

Najväcšia cast z deblokovaného dlhu v objeme 130 mil. USD by sa mala vysporiadat financnou operáciou medzi ministerstvami financií oboch krajín a Vnešekonombankou. Vnešekonombanka uhradí najneskôr do 15. mája na úcet Národnej banky Slovenska (NBS) 33,5 % hodnoty odstupovaných pohladávok, co predstavuje 43,55 mil. USD. Tieto zdroje sa použijú na úhradu nákladov na modernizáciu lietadiel MIG-29 a zakúpenie špeciálneho materiálu v Ruskej federácii. Táto forma realizácie pohladávok spolu s tovarovými dodávkami v objeme 13,2 mil. USD umožní zmodernizovat vzdušné sily SR do troch rokov.

Zo zvyšných 55,1 mil. USD tovarových dodávok pôjde 25 mil. USD Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na uvedenie Cyklotrónového centra SR do prevádzky. Výška deblokácií pre ministerstvo vnútra by malo predstavovat 24 mil. USD a pre ministerstvo školstva 6,1 mil. USD.

V uplynulom roku Slovensku deblokovalo 843,047 mil. USD. Pôvodne sa plánovalo tovarovými dodávkami deblokovat 137 mil. USD, reálne sa však podarilo znížit záväzok Ruskej federácie o 117,497 mil. USD. Navyše sa formou swapovej operácie medzi Ministerstvom financií SR a FID Group, a.s., Praha deblokovalo 185 mil. USD nad dohodnutý objem dodávkami vietnamských tovarov. Prostredníctvom financných operácií vysporiadala londýnska Greeba Developments Limited pre Slovensko 45 mil. USD a FID Group dalších 460 mil. USD. Odpisy S-300 znížili ruský dlh o dalších 35,55 mil. USD. Pôvodne v roku 1994 predstavovali pohladávky Slovenska voci Ruskej federácii 1,735 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS