ČLÁNOK
SR má rezervy v podpore mikroekonomického prostredia
29. novembra 2001

Slovensko by malo zdokonaliť podnikateľské prostredie predovšetkým na mikroekonomickej úrovni. „Pre zabezpečenie hospodárskeho rozvoja bude potrebné, aby štát na národnej úrovni zvýšil efektivitu verejnej správy a zabezpečil transparentnosť súdov,“ uviedol to prezident U. S. Steel Košice John. H. Goodish počas diskusného fóra HN Clubu v Košiciach o rozvojových impulzoch pre východoslovenský región.

Vláda podľa neho urobila významný pokrok pri vytváraní makroekonomických podmienok pre podnikanie v SR. Podľa Goodisha zahraniční investori trávia v súčasnosti priveľa času na úradoch a musia rokovať s mnohými zainteresovanými stranami. Administratívna efektivita je tak na Slovensku veľmi nízka. Rezervy má SR aj vo vymožiteľnosti práva. Na Slovensku podľa Goodisha neexistuje u obyvateľov istota, že štátne orgány vrátane súdov pracujú v prospech občana.

Rezervy samotného regiónu východného Slovenska vidí prezident U. S. Steel Košice v diverzifikácii priemyslu, podpore malého a stredného podnikania a zvyšovaní zamestnanosti. Výhodami je podľa neho kvalitná pracovná sila a priestor pre priemyselný rozvoj. Zlým dedičstvom ľudí v SR je pritom prílišné spoliehanie sa na štát. Podľa Goodisha je na Slovensku časté aj nesprávne vnímanie zisku, ktorý je zamieňaný s lakomstvom. Produkcia zisku je však veľmi pozitívna ak je opätovne využitý na rozvoj podnikania v regióne.

Na diskusnom fóre sa rozvoju regiónu venovali vo svojich vystúpeniach aj prednosta prešovského krajského úradu Jozef Polačko a primátor Košíc Zdenko Trebuľa. Ten na margo budovania priemyselných parkov priznal, že Košice aj Prešov v tejto oblasti zaspali. Ako pozitívny príklad uviedol aktivity obce Kechnec, ktorá je pri príprave parku podstatne ďalej. Naznačil tiež potrebu väčšej spolupráce v tejto oblasti. „Využime radšej náskok Kechneca, ako by sme si mali závidieť, alebo sa predháňať. Nejde predsa o súťaž, ale o pritiahnutie investorov do regiónu,“ dodal Trebuľa.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS